joombig banner rotation images

Menu
W dniu 07 maja 2014 roku Ochotnicza Straż Pożarna Bełchatów - Grocholice, złożyła wniosek o udzielenie dotacji w wysokości 8.000,00 zł /słownie: osiem tysięcy złotych/, wraz z ofertą realizacji zadania publicznego pod nazwą: "Kultywowanie Tradycji Miejskiej Orkiestry Dętej" w formie wsparcia.

>>> Protokół - czytaj całość <<<

Aktualności

 

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Redaktor naczelny: Aleksandra Jasiczak, e-mail:a.jasiczak@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Piotr Kurzydlak, Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2018