joombig banner rotation images

Menu

Rakówka Bełchatów znalazł się w gronie wzorcowych Beneficjentów Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Nasze miasto zostało laureatem w kategorii „Efektywny Samorząd – Gmina Miejska”.

 

Laur został przyznany Bełchatowowi w zakresie współpracy w obszarze korzystania z pomocy finansowej na przestrzeni 20 lat działalności Funduszu. W Województwie łódzkim nasze miasto jest jednym z liderów w pozyskiwaniu funduszy zewnętrznych. W latach 2004-2013 samorząd Miasta pozyskał ponad 171 mln zł, które m.in. wykorzystano na szereg inwestycji drogowych, zakup nowoczesnych autobusów czy modernizację miejskich placówek oświatowych. Wśród pozyskanych środków zewnętrznych są także dotacje z Narodowego lub Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dzięki dofinansowaniu w Bełchatowie udało się przeprowadzić szereg projektów – w 2013 roku na kwotę ponad 7 mln zł. Jednym z nich jest rewitalizacja rzeki Rakówki i jej doliny. Tylko w tym roku do bełchatowskiej rzeki trafiło 1500 sztuk raków i 90 tys. jazi i kleni. Wierzę, że tegoroczny program będzie utrwalony kolejnymi etapami realizacyjnymi, w których uda się wprowadzić do Rakówki także gatunki uznawane jako zagrożone, np. śliza i piskorza. Kolejnym projektem realizowanym w oparciu o fundusze z WFOŚiGW w Łodzi była budowa podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacji czy też dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. Listę projektów wzbogaca także budowa kanalizacji deszczowej o łącznej długości 4 896 metrów. Dzięki inwestycji Miasta „deszczówkę” zyskało kilkanaście ulic w os. Ludwików – etap II. Do końca grudnia 2015 roku w naszym mieście powstanie system inteligentnego i oszczędnego oświetlenia ulicznego. Wszystko w ramach programu SOWA. Całość bełchatowskiego projektu opiewa na kwotę blisko 10 milionów złotych i zakłada modernizację i wymianę oświetlenia w większej części Miasta – 3 tysięcy lamp. W tym przypadku – 45 procent projektu będzie pochodzić z dotacji NFOŚiGW (dokładnie 4 480 171,00 zł), z kolei pozostała część inwestycji byłaby sfinansowana przy pomocy długoterminowej (w części umarzalnej) pożyczki z NFOŚiGW (na kwotę 5 412 789,00 zł).

{nomultithumb}

 

Nagroda dla Bełchatowa od WFOŚiGW w Łodzi

Statuetka "Efektywny Samorząd - Gmina Miejska" dla Bełchatowa

 

W konkursy organizowane przez WFOŚiGW w Łodzi chętnie angażują się także placówki oświatowe prowadzone przez Miasto. Dzięki takim przedsięwzięciom przedszkola i szkoły mogą pozyskać dofinansowania na realizację programów ekologicznych. Jak zgodnie twierdzą dyrektorzy i nauczyciele projekty ekologiczne realizowane w poszczególnych placówkach oświatowych wzbudzają ciekawość u dzieci, pozwalają im poznawać świat, a jednocześnie kształtują w maluchach poczucie odpowiedzialności za stan przyrody poprzez budzenie świadomości ekologicznej. W roku 2013 projekty z zakresu edukacji ekologicznej lub ochrony przyrody i krajobrazu realizuje jedenaście miejskich przedszkoli i szkół. Jeden z wniosków - Samorządowego Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 wygrał w konkursie pn. "Moja wymarzona ekopracownia". Łączny koszt wszystkich projektów to 283 435 tys. zł, z czego dofinansowanie z portfela WFOŚiGW to ponad 245 tys. zł. Pozostałe środki pochodzą z budżetu Miasta Bełchatowa.{nomultithumb}


Uroczyste uhonorowanie laureatów – wzorcowych Beneficjentów, odbyło się 5 grudnia w Filharmonii Łódzkiej, podczas obchodów Jubileuszu 20-lecia WFOŚiGW w Łodzi.

{nomultithumb}

 

Nagroda dla Bełchatowa od WFOŚiGW w Łodzi

 

 

Autor, zamieściła: AD-A

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Redaktor naczelny: Aleksandra Jasiczak, e-mail:a.jasiczak@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2017