Increase text size Decrease text size
Menu

Z dniem 1 stycznia 2015 roku werszła w życie ustawa o Karcie Dużej Rodziny, która  określa zasady przyznawania członkom rodziny wielodzietnej Karty Dużej Rodziny jak również sposób przyznawania im uprawnień - zapoznaj się z ustawą

Karta Dużej Rodziny umożliwia wszystkim rodzinom wielodzietnym posiadającym co najmniej 3 dzieci w wieku do ukończenia 18 roku życia oraz gdy dziecko uczy się w szkole lub w szkole wyższej do ukończenia 25 roku życia i bez ograniczeń wiekowych – w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności, korzystanie ze zniżek oferowanych przez podmioty publiczne i niepubliczne, które przystąpiły do programu, m.in. na przejazdy komunikacją publiczną, bilety na wydarzenia kulturalne,  wystawy czy bilety do muzeów - wykaz Partnerów Karty Dużej Rodziny dostępny tutaj

Aby  otrzymać Kartę Dużej Rodziny należy wypełnić  wniosek  (wzór wniosku do pobrania) i złożyć go w Zespole ds. Pomocy Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Bełchatowa, budynek B, I pietro, pok. nr 12-13,
tel. 44 733 51 59 
wraz z wymaganymi dokumentami (oryginały lub odpisy dokumentów)  potwierdzającymi prawo do przyznania Karty, w szczególności:
1)     w przypadku rodzica  – dokument potwierdzający tożsamość oraz oświadczenie, że rodzic nie jest pozbawiony władzy rodzicielskiej ani ograniczony we władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci (wzór oświadczenia do pobrania) . W przypadku posiadania więcej niż trojga dzieci należy uwzględnić pozostałe dzieci w przedmiotowym  oświadczeniu.
2)     w przypadku małżonka rodzica - dokument potwierdzający tożsamość oraz akt małżeństwa;
3)     w przypadku dzieci  w wieku do 18 roku życia – akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość;
4)     w przypadku dzieci w wieku powyższej 18 roku życia – dokument  potwierdzający tożsamość  oraz  oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce (wzór oświadczenia do pobrania)
5)     w przypadku dzieci  legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18 roku życia - dokument potwierdzający tożsamość oraz orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności;
6)     w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka – postanowienie o umieszczeniu w rodzinie zastępczej  lub rodzinnym domu dziecka;
7)     w przypadku osób przebywających w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka, o których mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej - oświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka (wzór oświadczenia do pobrania)

Wniosek o wydanie Karty dostępny jest  na stronie interentowej www.rodzina.gov.pl w zakładce Karta Dużej Rodziny – Czym jest Karta Dużej Rodziny? – Do pobrania oraz w w/w Zespole.
 

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki  Społecznej  oraz Wojewoda Łódzki zapraszają instytucje publiczne i  przedsiębiorców do dołączenia do grona Partnerów Karty Dużej Rodziny.

 

Szczegółowe informacje w tym zakresie dostępne są tutaj oraz tutaj.

 

Działasz na terenie całego kraju -  napisz do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa. Wyślij e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Działasz lokalnie -  skontaktuj się z Wydziałem Rodziny i Polityki Społecznej Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi ul. Żeromskiego 87, 90-502 Łódź (I piętro pokój nr 106) - wypełnij formularz zgłoszeniowy  i   przeslij go na adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Dodatkowe   informacje nt. Karty Dużej Rodziny dostępne są na stronie internetowej www.rodzina.gov.pl,  www.empatia.mpips.gov.pl  oraz www.lodzkie.eu w zakładce Karta Dużej Rodziny.


Zachęcamy wszystkie rodziny wielodzietne z terenu Miasta Bełchatowa do zapoznania się z programem i skorzystania z niego.
 Miasto Bełchatów
ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Redaktor naczelny: Aleksandra Jasiczak, e-mail:a.jasiczak@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Tomasz Kałużyński

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2017