joombig banner rotation images

Menu

Zbliża się termin płatności za gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiące: czerwiec, lipiec i sierpień. Opłatę należy uiścić do 15 września.

 

Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Staszica i 1 Maja to priorytet i największa tegoroczna inwestycja drogowa. Ostatnie decyzje Rady Miasta Bełchatowa, czyli niepodjęcie uchwał finansowych, powodują, że nie można rozstrzygnąć przetargu na jej wykonanie i podpisać umowy z wykonawcą. - Inwestycja jest poważnie zagrożona – mówi Ireneusz Owczarek, wiceprezydent Bełchatowa. Do sprawy rada powróci ponownie na sesji nadzwyczajnej, zwołanej na 7 września.

 

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Redaktor naczelny: Aleksandra Jasiczak, e-mail:a.jasiczak@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Piotr Kurzydlak, Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2018