Increase text size Decrease text size
Menu

Wyszukiwarka  „Gdzie się leczyć?”  to prosty sposób na uzyskanie listy miejsc, w których każdy pacjent może otrzymać pomoc medyczną w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego.

 kliknij tutaj.

 

 

 

Interaktywna MAPA nocnej i świątecznej

opieki zdrowotnej  kliknij tutaj

 

Po godzinach pracy placówek POZ usługi medyczne zapewniane są w formie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej. Pomocy udzielają lekarze i pielęgniarki w ambulatoriach lub w domu pacjenta.

Poniżej został zamieszczony rozkład godzin dyżurów aptek działających w Bełchatowie.

 

Wykaz aptek ogólnodostępnych działających na terenie Bełchatowa oraz godziny ich dyżurów.

 

 

 

 

 

Na terenie naszego Miasta funkcjonuje kilkanaście zakładów opieki zdrowotnej. Ich pełny wykaz oraz dane kontaktowe można znaleźć w tym dziale.

 

 

 

 

 Miasto Bełchatów
ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Redaktor naczelny: Aleksandra Jasiczak, e-mail:a.jasiczak@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Tomasz Kałużyński

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2017