joombig banner rotation images

Menu

Zarząd Województwa Łódzkiego wprowadził Program pod nazwą "Wojewódzka Karta Rodzin Wielodzietnych". Program  wspiera rodziny wielodzietne posiadające 3 i więcej dzieci,  poprzez wprowadzenie systemu ulg i uprawnień oferowanych przez  instytucje kultury i edukacji podległe Samorządowi Województwa Łódzkiego oraz prywatnych przedsiębiorców.


Aby otrzymać  „Wojewódzką Kartę Rodzin Wielodzietnych” należy:


1.     wypełnić wniosek, który dostępny jest  TUTAJ l oraz na stronie  Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi www.rcpslodz.pl w zakładce Wojewódzka Karta Rodzin Wielodzietnych; 
2.     potwierdzić zgodność danych zawartych we wniosku, tj. miejsce zamieszkania oraz liczbę osób w rodzinie. Potwierdzenie takich danych można uzyskać w Zespole ds. Ewidencji Danych Osobowych Urzędu Miasta Bełchatowa ul. Czyżewskiego 7,  pok. nr 111;
3.     złożyć wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w siedzibie Regionalnego Centrum Polityki Społecznej ul. Snycerska 8,  91-302 Łódź osobiście lub za pośrednictwem poczty.
 
 Zachęcamy wszystkie rodziny wielodzietne z terenu Miasta Bełchatowa do zapoznania się z programem i skorzystania z niego. Poniżej znajdziesz:
1) Regulamin wydawania i użytkowania Wojewódzkiej Karty Rodzin Wielodzietnych
 
2) Aktualny wykaz podmiotów oferujących zniżki

 

UWAGA!!!

Od dnia 1 stycznia 2017 roku obowiązują  zmiany dotyczące  Regulaminu wydawania i użytkowania Wojewódzkiej Karty Rodzin Wielodzietnych, które  wprowadzone  zostały  Uchwałą  Nr 1351/16 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 8 listopada 2016 r.

W związku z powyższym zachęcamy  zainteresowane i uprawnione rodziny  do zapoznania się z poniższymi dokumentami:

1) Uchwałą Zarządu Województwa  Łodzkiego wraz z Regulaminem wydawania i użytkowania Wojewódzkiej Karty Rodzin Wielodzietnych

2) Wnioskiem o wydanie Wojewódzkiej Karty Rodzin Wielodzietnych

 

oraz nowymi załacznikami do wniosku:

1) Oświadczeniem potwierdzającym  kontynuowanie nauki dla dzieci powyżej 18 roku życia

2) Oświadczeniem  o wspólnym zamieszkaniu

 

 

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Redaktor naczelny: Aleksandra Jasiczak, e-mail:a.jasiczak@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2017