joombig banner rotation images

Menu


karta wwwPrezydent Bełchatowa Mariola Czechowska serdecznie zaprasza do składania wniosków o przyznanie Bełchatowskiej Karty Rodziny:

 

  • rodziny wielodzietne mające na utrzymaniu co najmniej troje dzieci w wieku do 18 roku życia lub do ukończenia 25 roku życia w przypadku,gdy dziecko uczy się lub studiuje,
  •  rodziny posiadające przynajmniej 1 dziecko w wieku do 25 roku życia legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub powyżej 25 roku życia legitymujące się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności,
  • seniorów - osoby powyżej 60. roku życia,
  • zasłużonych honorowych dawców krwi.

Aby otrzymać Kartę należy spełnić 3 warunki:

 

Warunek 1.

 

Wypełnić wniosek, który dostępny jest TUTAJ  lub w Urzędzie Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1 (Punkt Obsługi Klienta, Zespół ds. Pomocy Społecznej i Zdrowia).
Wniosek o przyznanie Karty może wypełnić i złożyć osoba wnioskująca o przyznanie Karty lub może to zrobić w imieniu rodziny/seniora/zasłużonego honorowego dawcy krwi członek rodziny posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, który oświadczy, że jest umocowany do złożenia wniosku o przyznanie Karty oraz do odebrania Karty w imieniu członków rodziny/seniora/zasłużonego honorowego dawcy krwi wskazanych/ego we wniosku.

 

Warunek 2. Złożyć wniosek


Wypełniony wniosek składać w Zespole ds. Pomocy Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, piętro III, pokój nr 411.
Zapamiętaj!
Składając wniosek o przyznanie Karty, okazuje się oryginały lub odpisy dokumentów potwierdzających uprawnienie do przyznania Karty, w szczególności:
1) w przypadku rodzica/małżonka rodzica, w tym rodzica/rodziców zastępczego/ych lub osoby/osób prowadzącej/ych rodzinny dom dziecka - dokument potwierdzający tożsamość;
2) w przypadku dzieci w wieku do ukończenia 18 roku życia - akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość;
3) w przypadku dzieci w wieku powyżej 18 roku życia - dokument potwierdzający tożsamość oraz zaświadczenie ze szkoły lub szkoły wyższej o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce;
4) w przypadku dzieci niepełnosprawnych - dokument potwierdzający tożsamość lub akt urodzenia oraz orzeczenie o niepełnosprawności;
5) w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka - postanowienie o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;
6) w przypadku osób, o których mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej - dokument potwierdzający tożsamość oraz zaświadczenie o pozo-stawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;
7) w przypadku seniora - dokument potwierdzający tożsamość;
8) w przypadku zasłużonego honorowego dawcy krwi - legitymacja zasłużonego honorowego dawcy krwi wraz z dokumentem potwierdzającym tożsamość.


Warunek 3. Odebrać Kartę


 Wniosek zostanie sprawdzony najszybciej jak to możliwe. Jeśli wniosek będzie wypełniony prawidłowo, a zawarte w nim informacje będą uprawniać do przyznania Karty, każda osoba zawarta we wniosku otrzyma Bełchatowską Kartę Rodziny najpóźniej w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.

Kartą może posługiwać się jedynie osoba, na którą Karta została wydana. Karta ważna jest wyłącznie z dokumentem potwierdzającym tożsamość, a data ważności Karty widoczna jest na jej odwrocie.

Wszyscy posiadacze Bełchatowskiej Karty Rodziny mogą po preferencyjnych cenach korzystać z usług świadczonych m.in. przez jednostki miejskie, w tym kino czy zwiedzanie ekspozycji muzealnych, ale też taniej zrobić zdjęcia, wykonać krawiecką przeróbkę, zjeść pizzę czy pójść do fryzjera - wszystko w wybranych punktach oznaczonych logotypem akcji.

 


Wykaz zniżek i preferencji dla posiadaczy Bełchatowskiej Karty RodzinyPartnerzy Bełchatowskiej Karty Rodziny

 

-    PGE Giganty Mocy MCK Bełchatów;
-    Muzeum Regionalne w Bełchatowie;
-    Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o.;
-    Powiatowe Centrum Sportu;
-    PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA – Ośrodek Sportu i Rekreacji „Góra Kamieńsk”;
-    Bełchatowskie Towarzystwo Sportowe AS;
-    Pizzeria Da Grasso;
-    Prywatny Gabinet Stomatologiczny – Małgorzata Gołębiowskal;
-    Komar TOP;
-    Pizzeria Marcello;
-    FOTO – LAB;
-    Górniczy Klub Sportowy „Bełchatów” SA;
-    Kwiaciarnia „Stokrotka”;
-    Pracownia Fotograficzno – Dokumentacyjna Paweł Zygmunt;
-    Szkółka Pływacka „Kajtek”;
-    Zakład Krawiecki „Szpula”;
-    Oss – Dent Stomatologia;
-    Fitness Dance Studio;
-    Insect Pest Control;
-    Prima Optyka;
-    Fitness Club OLIMPIA;
-    Siłownia HALA;
-    Sklep Przemysłowy „Szkolniak”;
-    Zakład Optyczny GROSS;
-    Auto Szkoła „Hyży”;
-    Kwiaciarnia „Tuberoza & Beata”;
-    Biuro Tłumaczeń „Alfabety”;
-    DOLSAT;
-    Centrum Urody „Viso”;
-    Centrum Elektroniki TELMO;
-    Restauracja „Marcepan”;
-    Restauracja „Buenos Aires”;
-    Sklep Odzieżowy NIKA;
-    Biuro Serwis;
-    ELBEST Hotels;
-    Sklep Obuwniczy „Kołodziejscy”;
-    PITERN Sp. z o.o.;
-    Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych;
-    Przedsiębiorstwo Geodezyjne i Kartograficzne „Art – Geo”;
-    AVAILO;
-    Prywatny Gabinet Stomatologiczny – Agnieszka Pawelec – Riabcew;
-    Przedsiębiorstwo Geodezyjne i Kartograficzne „GEODA”;
-    Prywatny Gabinet Stomatologiczny – Gabriela Pająk;
-    Perfect Smile;
-    Pracownia Badań Psychologicznych INTERTEST;
-    Pralnia Dywanów CPD;
-    Księgarnia „Eureka”;
-    Ortopedyk;
-    Piekarnia Szczepańscy;
-    PPHU „Paweł”;
-    AM Serwis AGD;
-    Fundacja Rozwoju „Nitka”;
-    BIS Biuro Podróży;
-    Salon Optyczny „Doktor Marchewka”;
-    OPONEX;
-    Mydlarnia „U Franciszka”;
-    Pizzeria EBE;
-    Sklep Meblowy „Estillo”;
-    Sklep Meblowy „IM DESIGN”;
-    MERKURY Meble;
-    Gabinet Fizjoterapii Przemysław Ławski;
-    Sklep Internetowy HIPPO;

 

Aktualności

 

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Redaktor naczelny: Aleksandra Jasiczak, e-mail:a.jasiczak@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Piotr Kurzydlak, Tomasz Kałużyński, Agnieszka Pomorska, Kinga Zawodzińska - Bukowiec
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2019