joombig banner rotation images

Menu

 

Sprawozdanie z realizacji "Bełchatowskiej Karty Rodzina 3 +" w 2012 roku

Sprawozdanie z realizacji "Bełchatowskiej Karty Rodzina 3 + w latach  2012 - 2014
Sprawozdanie z realizacji "Bełchatowskiej Karty Rodziny" za 2014 rok

Sprawozdanie z realizacji "Bełchatowskiej Karty Rodziny" za 2015 rok

Sprawozdanie z realizacji "Bełchatowskiej Karty Rodziny" za 2016 rok

 

Dodatkowych informacji w sprawie Bełchatowskiej Karty Rodziny udziela Zespół ds. Pomocy Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, (bud. B, pokój nr 12-13), tel. 44 733 51 59.

 

Strony warte odwiedzenia

Związek Dużych Rodzin www.3plus.pl

Rodzina www.rodzina.gov.pl

Fundacja "Nadzieja dla Rodzin" www.nadziejadlarodzin.pl

Duża Rodzina www.duzarodzina.pl
Rodzina Emp@tia www.empatia.mpips.gov.pl 

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Redaktor naczelny: Aleksandra Jasiczak, e-mail:a.jasiczak@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Piotr Kurzydlak, Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2018