Increase text size Decrease text size
Menu

Bełchatowska Karty Rodziny uprawnia rodziny wielodzietne, rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym, seniorów 60+ oraz zasłużonych honorowych dawców krwi  do korzystania z ulg i preferencji przygotowanych przez Miasto Bełchatów i współpracujące Podmioty.


 

Dokument w postaci Bełchatowskiej Karty Rodziny uprawnia rodziny wielodzietne, rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym, seniorów 60+ oraz zasłużonych honorowych dawców krwi  do korzystania z ulg i preferencji oferty przygotowanej przez Miasto Bełchatów oraz zadeklarowane do współpracy Podmioty. Poniżej zobaczysz jakie zniżki i preferencje uzyskujesz dzięki posiadaniu Bełchatowskiej Karty Rodziny.

Prezydent Miasta Bełchatowa, Mariola Czechowska, serdecznie zaprasza do korzystania z ulg przysługujących posiadaczom Bełchatowskiej Karty Rodziny.Kto może ubiegać się o wydanie karty?

Bełchatowska Karty Rodziny uprawnia do korzystania z ulg i preferencji przygotowanych przez Miasto Bełchatów i współpracujące Podmioty.

Aby otrzymać Kartę Bełchatowskiej rodziny mieszkaniec musi spełnić trzy warunki.

Mariola Czechowska, prezydent Bełchatowa, zaprasza właścicieli firm do włączenia się w realizację  przedsięwzięcia p.n Bełchatowska Karta Rodziny. To doskonała okazja do promocji swojej działalności gospodarczej, a jednocześnie pomoc mieszkańcom naszego miasta.

 

Sprawozdanie z realizacji "Bełchatowskiej Karty Rodzina 3 +" w 2012 roku

Sprawozdanie z realizacji "Bełchatowskiej Karty Rodzina 3 + w latach  2012 - 2014
Sprawozdanie z realizacji "Bełchatowskiej Karty Rodziny" za 2014 rok

Sprawozdanie z realizacji "Bełchatowskiej Karty Rodziny" za 2015 rok

 

Dodatkowych informacji w sprawie Bełchatowskiej Karty Rodziny udziela Zespół ds. Pomocy Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, (bud. B, pokój nr 12-13), tel. 44 733 51 59.

 

Strony warte odwiedzenia

Związek Dużych Rodzin www.3plus.pl

Rodzina www.rodzina.gov.pl

Fundacja "Nadzieja dla Rodzin" www.nadziejadlarodzin.pl

Duża Rodzina www.duzarodzina.pl
Rodzina Emp@tia www.empatia.mpips.gov.pl Miasto Bełchatów
ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Redaktor naczelny: Aleksandra Jasiczak, e-mail:a.jasiczak@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Tomasz Kałużyński

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2017