joombig banner rotation images

Menu


porady PrawneUrząd Urząd Miasta Bełchatowa

ul. Kościuszki 1 97-400 Bełchatów
tel. 44 733 52 13

 

 

Od 4 stycznia 2016 roku w Urzędzie Miasta Bełchatowa udzielana jest nieodpłatna pomoc prawna dla:
1) osób, którym w okresie roku poprzedzającego zwrócenie się o pomoc przyznano świadczenie z pomocy społecznej, 
2) osób do 26 roku życia i tych, które ukończyły 65 lat, 
3) kombatantów i weteranów, 
4) posiadaczy Karty Dużej Rodziny, 
5) tych, którzy w wyniku klęsk żywiołowych, katastrof naturalnych lub awarii technicznych znaleźli się w sytuacji zagrożenia lub ponieśli straty, 

6) kobietom w ciąży.                                                                  

 

                                                  

Bezpłatne porady prawne

 

 

Wykaz dyżurów w zakresie udzielanych porad prawnych

Dzień tygodnia

Godziny przyjęć

Poniedziałek 11:00-15:00
Wtorek 14:00-18:00
Środa 11:00-15:00
Czwartek 09:00-13:00
Piątek 11:00-15:00
Porady udzielane są w budynku B, pok. nr 4 (parter)

 

Uprawnieni mogą uzyskać informacje w zakresie: prawa pracy, prawa cywilnego, spraw rodzinnych, karnych i administracyjnych, a także ubezpieczenia społecznego i przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej. Prawnicy udzielą również informacji w zakresie prawa podatkowego, jednak z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Ponadto należy podkreślić, że nieodpłatna pomoc prawna nie może dotyczyć spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego oraz związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do jej rozpoczęcia.

Wsparcie prawne obejmuje:

  • poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach,
  • wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania dotyczącego jej problemu prawnego,
  • pomocy w sporządzeniu wymagającego wiedzy prawniczej projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielania pomocy, z wyłączeniem pism procesowych w postępowaniach przygotowawczym lub sądowym i pism w postępowaniu sądowo-administracyjnym,
  • sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie z kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu.

Aktualności

 

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Redaktor naczelny: Aleksandra Jasiczak, e-mail:a.jasiczak@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Piotr Kurzydlak, Tomasz Kałużyński, Agnieszka Pomorska, Kinga Zawodzińska - Bukowiec
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2019