joombig banner rotation images

Menu


 

belchatow mops 1480Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bełchatowie

Ul. Dąbrowskiego 2 97-400 Bełchatów
tel. (0-44) 635-28-92 (informacja)

www.mopsbelchatow.pl

 

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bełchatowie w ramach Zespołu Poradnictwa Specjalistycznego prowadzi bezpłatne poradnictwo prawne, psychologiczne oraz w zakresie uzależnień.

 

Zakres udzielanej pomocy:
1. Poradnictwa prawnego: prawo rodzinne, opiekuńcze, zabezpieczenie społeczne, ochrona praw lokatorów,
2. Rozwiązywania problemów osobistych, 
3. Trudności wychowawczych,
4. Umiejętności rodzicielskich,
5. Przemocy w rodzinie,
6. Pielęgnowania więzi w rodzinie,
7. Problemu uzależnień,
8. Psychoterapii  rodzin w kryzysie,
9. Terapii małżeńskiej i indywidualnej.

 

 

 

 

Wykaz dyżurów specjalistów

 

 

Dzień tygodnia

Godziny przyjęć

Specjaliści

Poniedziałek 15:45 - 19:45 Psycholog
Wtorek 8:00 - 12:00 Psycholog
Wtorek 16:00 - 20:00 Prawnik
Środa 12:30 - 16:30
Psycholog
Czwartek 8:00 - 12:00
Prawnik
Czwartek 15:15 - 18:15
Specjalista Uzależnień

 

 

Zapisy do specjalistów - pokój nr 108, tel. (44) 635 -28 -83, przyjęcia pokój nr 12. Dyżury odbywają się w budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bełchatowie przy ul. Dąbrowskiego 2.

 

 

W świetlicy Środowiskowej "STER" w Bełchatowie przy ul. Okrzei 1 A (budynek OPIRO), Miejski  Ośrodek Pomocy Społecznej oferuje następujące formy pomocy:

1) Terapeuta rodzinny - dyżury od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30 (zapisy nr tel. 518 705 681);

2) Mediator - dyżury w czwartki w godz. 9:00 - 12:00, I piętro sala nr 2 (zapisy nr tel. 44 635 28 83);

3) Grupa Radzenia Sobie z Przemocą w Rodzinie "Azymut" - spotkania odbywają się w czwartki w godz. 16:00-19:00 (zapisy tel. 44 635 28 83). Grupa bezpłatna, zapewnia opiekę nad dziećmi osób będących uczestnikami spotkania.

4) Zespół ds. Przeciwdziałania Przemocy - spotkania z psychologiem odbywaja się w środy w godz. 12:30 - 16:30 oraz w godz. 14:50 - 17:00. Kontakt telefoniczny pod nr  tel. 505 347 567

 

Aktualności

 

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Redaktor naczelny: Aleksandra Jasiczak, e-mail:a.jasiczak@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Piotr Kurzydlak, Tomasz Kałużyński, Agnieszka Pomorska, Kinga Zawodzińska - Bukowiec
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2019