joombig banner rotation images

Menu

Parafia Narodzenia N.M.P.

ul. Kościuszki 2

97-400 Bełchatów

sala na I piętrze Domu Katechetycznego

 

Bezpłatne poradnictwo psychologiczne

 

 

Wykaz dyżurów specjalistów

Dzień tygodnia

Godziny przyjęć

Specjaliści

Poniedziałek 15:00-18:00 Psycholog
Piątek 16:00 - 19:00 Psycholog

 

Urząd Urząd Miasta Bełchatowa

ul. Kościuszki 1 97-400 Bełchatów 
tel. 44 733 52 13 

 

Od 4 stycznia 2016 roku w Urzędzie Miasta Bełchatowa udzielana jest nieodpłatna pomoc prawna dla:
1) osób, którym w okresie roku poprzedzającego zwrócenie się o pomoc przyznano świadczenie z pomocy społecznej, 
2) osób do 26 roku życia i tych, które ukończyły 65 lat, 
3) kombatantów i weteranów, 
4) posiadaczy Karty Dużej Rodziny, 
5) tych, którzy w wyniku klęsk żywiołowych, katastrof naturalnych lub awarii technicznych znaleźli się w sytuacji zagrożenia lub ponieśli straty, 

6) kobietom w ciąży.                                                                  

 

                                                   

Bezpłatne porady prawne

 

 

Wykaz dyżurów w zakresie udzielanych porad prawnych

Dzień tygodnia

Godziny przyjęć

Poniedziałek 11:00-15:00
Wtorek 14:00-18:00
Środa 11:00-15:00
Czwartek 09:00-13:00
Piątek 11:00-15:00
Porady udzielane są w budynku B, pok. nr 4 (parter)

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bełchatowie

Ul. Dąbrowskiego 2 97-400 Bełchatów 
tel. (0-44) 635-28-92 (informacja)

www.mopsbelchatow.pl

 

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bełchatowie w ramach Zespołu Poradnictwa Specjalistycznego prowadzi bezpłatne poradnictwo prawne, psychologiczne oraz w zakresie uzależnień.

Zakres udzielanej pomocy:
1. Poradnictwa prawnego: prawo rodzinne, opiekuńcze, zabezpieczenie społeczne, ochrona praw lokatorów,
2. Rozwiązywania problemów osobistych, 
3. Trudności wychowawczych,
4. Umiejętności rodzicielskich,
5. Przemocy w rodzinie,
6. Pielęgnowania więzi w rodzinie,
7. Problemu uzależnień,
8. Psychoterapii  rodzin w kryzysie,
9. Terapii małżeńskiej i indywidualnej.

 

Wykaz dyżurów specjalistów

 

 

Dzień tygodnia

Godziny przyjęć

Specjaliści

Wtorek 8:00 - 12:00 Psycholog
Wtorek 16:00 - 20:00 Prawnik
Czwartek 15:15-18:15 Specjalista Terapii Uzależnień
Piątek 12:30-16:30 Psycholog
Poniedziałek - Piątek 7:30 - 15:30 Terapeuta Rodzinny

 

Zapisy do prawnika, psychologa i terapeuty uzależnień  - pokój nr 108, tel. (44) 635 -28 -83, przyjęcia pokój nr 12. Dyżury odbywają się w budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bełchatowie przy ul. Dąbrowskiego 1.

Zapisy do terapeuty rodzinnego, tel. 518 - 705 - 681. Dyżury odbywają się w budynku Ośrodka Pomocy Dzieciom i Rodzinie w Bełchatowie przy ul. Okrzei 1a.

 

 

 

 

PORADNIA ŻYCIA RODZINNEGO
os. 1-go Maja 4 A 97-400 Bełchatów 
tel. (0-44) 633-08-88

www.srk-belchatow.pl

 

 

 

 Wykaz Dyżurów Specjalistów

 

Dni tygodnia Godziny przyjęć

 Specjaliści

Poniedziałek 15:30- 19:30 Psycholog
19:00-21:00 Grupa Wsparcia
Wtorek 15:00 19:00 Instruktor Terapii Uzależnień
18:00 - 21:00 Psycholog
19:00 - 21:00 Profilaktyka Uzależnień
19:00-21:00 Psycholog - Pomoc małżeństwom w kryzysie
Środa 16:00-21:00 Prawnik
15:30 - 17:30 Instruktor Terapii Uzależnień
17:30 - 20:30 Grupa Wsparcia
Czwartek 14:30-16:30 Pedagog
16:30 - 19:30 Psycholog
Piątek 15:30 - 19:30 Pedagog Pracy Socjalnej, Konsultant ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

 

Katolicki Telefon Zaufania  /44/633-08-88  dostępny w godzinach przyjęć specjalistów
 

 

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Redaktor naczelny: Aleksandra Jasiczak, e-mail:a.jasiczak@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Piotr Kurzydlak, Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2018