joombig banner rotation images

Menu
Bełchatowskie Centrum Pomocy Bliźniemu Monar-Markot w Bełchatowie podjęło współpracę z Bankiem Żywności im. Marka Edelmana w Łodzi w zakresie dystrybucji artykułów spożywczych wśród osób najbardziej potrzebujących w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym realizowanego w Podprogramie 2016.
 
Koordynacją działań związanych z przedmiotową akcją w 2016 roku zajmował się  obok Bełchatowskiego Centrum Pomocy Bliźniemu Monar-Markot, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bełchatowie oraz  Zespół ds. Pomocy Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Bełchatowa.

Od lutego do maja 2017 roku mieszkańcy Bełchatowa mogli skorzystać z pomocy żywnościowej w ramach ww. programu. Dystrybucją produktów zajmowało się Bełchatowskie Centrum Pomocy Bliźniemu „MONAR–MARKOT”, które we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Bełchatowie przekazało żywność dla 3402 osób.

 

Mieszkańcy Bełchatowa otrzymywali takie artykuły jak: makaron, ryż, herbatniki, mleko, groszek z marchewką, fasola biała, koncentrat pomidorowy, powidła śliwkowe, gulasz wieprzowy z warzywami, filet z makreli w oleju, szynka drobiowa i wieprzowa, pasztet, cukier, olej i ser.

 

Pracownicy socjalni Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bełchatowie wydawali skierowania i do pomocy żywnościowej zakwalifikowali 1535 rodzin (3302 osoby), dodatkowo ze wsparcia skorzystało 100 mieszkańców Bełchatowskiego Centrum Pomocy Bliźniemu „MONAR-MARKOT”.

 

UWAGA!!!


Z pomocy mogą skorzystać mieszkańcy Bełchatowa, których dochód nie przekracza:

·         1268,00 zł dla osoby samotnie gospodarującej,

·         1028,00 zł dla osoby w rodzinie.

 

 

POMOC ADRESOWANA JEST TAKŻE DLA MIESZKAŃCÓW NIEKORZYSTAJĄCYCH Z POMOCY MOPS.

 

Dystrybucja artykułów żywnościowych rozpocznie się jesienią bieżącego roku. 

 

Osoby zainteresowane powinny zgłaszać się do pracowników socjalnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, przy ul. Dąbrowskiego 2 w Bełchatowie,tel. 44 635 28 92 w celu zakwalifikowania do otrzymania pomocy żywnościowej. 

 

 

 

 
 
 

 

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Redaktor naczelny: Aleksandra Jasiczak, e-mail:a.jasiczak@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2017