joombig banner rotation images

Menu


Protokołem z posiedzenia Kapituły Konkursu z dnia 8 stycznia 2019 roku tytuł Wolontariusz Roku 2018 otrzymuje Pan Krzysztof Franczyk zgłoszony przez Ochotniczą Straż Pożarną w Bełchatowie. Pan Krzysztof Franczyk pełni funkcję Naczelnika Ochotniczej Straży Pożarnej w Bełchatowie. W ramach swojej działalności wolontariackiej organizował liczne szkolenia z zakresu ochrony przeciwpożarowej. Jest współorganizatorem takich zadań jak Śniadanie Wielkanocne oraz Wigilii dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i samotnych, gdzie osoby potrzebujące mogą otrzymać tradycyjny posiłek i spędzić czas w ciepłej atmosferze. Dodatkowo Pan Krzysztof Franczyk powołał dwa Kluby Honorowych Dawców Krwi w latach 1992 i 1994, których celem było organizowanie zbiorowego i indywidualnego oddawania krwi.

Aktualności

 

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Kontakt do redakcji: a.duda@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Piotr Kurzydlak, Tomasz Kałużyński, Kinga Zawodzińska - Bukowiec
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2019