joombig banner rotation images

Menu


Protokołem z posiedzenia Kapituły Konkursu z dnia 19 grudnia 2017 roku tytuł "Wolontariusz Roku 2017" otrzymuje Stowarzyszenie Akademia Pana Grześka zgłoszone przez Fundację Aktywnej Rehabilitacji w Łodzi. Jedną z najważniejszych misji, realizowanych przez stowarzyszenie  jest działanie na rzecz osób z niepełnosprawnością. Cykliczne wydarzenie pn. "Zdobywamy Górę Kamieńsk" znane jest już w całej Polsce i na stałe wpisało się w kalendarz imprez sportowych skierowanych do osób z niepełnosprawnością, głównie ruchową. Akcja z roku na rok cieszy się coraz większym zainteresowaniem. 

 

Aktualności

 

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Redaktor naczelny: Aleksandra Jasiczak, e-mail:a.jasiczak@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Piotr Kurzydlak, Tomasz Kałużyński, Agnieszka Pomorska, Kinga Zawodzińska - Bukowiec
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2019