joombig banner rotation images

Menu
Prezydent Miasta Bełchatowa Zarządzeniem Nr 384/2017 z dnia 13 listopada 2017 roku ogłasza Konkurs „Wolontariusz Roku”, który skierowany jest do wolontariuszy, osób korzystających z ich pomocy, organizacji pozarządowych i instytucji publicznych współpracujących z wolontariuszami lub wspierający ruch wolontariacki.

Protokołem z posiedzenia Kapituły Konkursu  z dnia 14.12.2016 roku tytuł "Wolontariusz Roku 2016" otrzymuje Pani Lidia Szymańska - wieloletni doświadczony pedagog. Pracowała jako nauczyciel i dyrektor w szkole podstawowej i średniej. Obecnie jest dyrektorem Centrum Administracyjnego do Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych, tj. Ośrodka Interwencyjno - Socjalizacyjnego w Bełchatowie i Domu Dziecka w Dąbrowie Rusieckiej. Z wielkim zaangażowaniem i pasją wywiązuje się ze swoich obowiązków zawodowych. Jednocześnie od wielu lat czynnie działa w środowisku lokalnym, szczególnie pomagając potrzebującym. Angażuje się w przedsięwzięcia na zasadzie wolontariatu współpracując z wieloma instytucjami, osobami i organizacjami pozarządowymi na terenie miasta Bełchatowa, powiatu a nawet województwa.

Prezydent Miasta Bełchatowa Zarządzeniem Nr 289/2016 z dnia 14 listopada 2016 roku ogłasza Konkurs „Wolontariusz Roku”, który skierowany jest do wolontariuszy, osób korzystających z ich pomocy, organizacji pozarządowych i instytucji publicznych współpracujących z wolontariuszami lub wspierający ruch wolontariacki.

Załączniki:
Download this file (Formularz zgłoszeniowy.pdf)Formularz zgłoszeniowy.pdf[ ]702 kB
Download this file (Oświadczenie.pdf)Oświadczenie.pdf[ ]597 kB
Download this file (Zarządzenie.pdf)Zarządzenie.pdf[ ]1504 kB

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Redaktor naczelny: Aleksandra Jasiczak, e-mail:a.jasiczak@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2017