joombig banner rotation images

Menu

Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Miasta Bełchatowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, za rok 2016.

Attachments:
Download this file (Sprawozdanie.doc)Sprawozdanie[ ]57 kB

Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2017-2021 zakłada kontynuację działań podejmowanych od 2005 roku, które są zgodne z kierunkami zawartymi w ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii.