joombig banner rotation images

Menu
Zarządzenie nr 70/2019 Prezydenta Miasta Bełchatowa z dnia 27 lutego 2019r.  w sprawie przyznania dotacji na dofinansowanie lub finansowanie zadań publicznych zleconych w ramach otwartego konkursu ofert na rok 2019.
Załączniki:
Download this file (Zarzadzenie 70 2019.pdf)Zarządzenie 70/2019[ ]20203 kB

Zarządzenie Nr 74/2019 Prezydenta Miasta Bełchatowa z dnia 28 lutego 2019r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 roku zadania publicznego z zakresu ochrony zdrowia pn. "Pomagasz więc jestem".

Załączniki:
Download this file (Zarządzenie 74_2019.pdf)Zarządzenie 74/2019[ ]4816 kB

Zarządzenie Nr 73/2019 Prezydenta Miasta Bełchatowa z dnia 28 lutego 2019r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 roku zadania publicznego z zakresu ochrony zdrowia pn. "Grupa wsparcia dla seniorów".

Załączniki:
Download this file (Zarządzenie 73_2019.pdf)Zarządzenie 73/2019[ ]4781 kB

Zarządzenie Nr 72/2019 Prezydenta Miasta Bełchatowa z dnia 28 lutego 2019r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 roku zadania publicznego z zakresu ochrony zdrowia pn. "Mogę więcej".

Załączniki:
Download this file (Zarządzenie 72_2019.pdf)Zarządzenie 72/2019[ ]4832 kB

Zarządzenie w sprawie przyznania dotacji na dofinansowanie zadania publicznego zleconego z zakresu ochrony zdrowia pn. Organizacja zajęć korekcyjno - usprawniających dla osób zameldowanych i zamieszkałych na terenie Bełchatowa.

Załączniki:
Download this file (Zarządzenie 55_2019.pdf)Zarządzenie 55/2019[ ]216 kB

Zarządzenie Nr 45/2019 Prezydenta Miasta Bełchatowa z dnia 1 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 roku zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu, pn. "Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w sekcjach piłki nożnej i zapasów".

Załączniki:
Download this file (Zarządzenie 45_2019.pdf)Zarządzenie 45/2019[ ]4734 kB

Zarządzenie Nr 50/2019 Prezydenta Miasta Bełchatowa z dnia 4 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 roku zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu, pn. "Sportowy Bełchatów – zajęcia sportowe dla mieszkańców Bełchatowa – darmowe treningi”, wybranego do realizacji przez mieszkańców Miasta Bełchatowa w ramach VI Budżetu Obywatelskiego Bełchatowa.

Załączniki:
Download this file (Zarządzenie 50_2019.pdf)Zarządzenie 50/2019[ ]5228 kB

Zarządzenie Nr 49/2019 Prezydenta Miasta Bełchatowa z dnia 4 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 roku zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu, pn. "Sport szkolny nadzieją na lepsze jutro – organizacja imprez sportowych dla dzieci i młodzieży”.

Załączniki:
Download this file (Zarządzenie 49_2019.pdf)Zarządzenie 49/2019[ ]4764 kB

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Kontakt do redakcji: a.duda@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Piotr Kurzydlak, Tomasz Kałużyński, Kinga Zawodzińska - Bukowiec
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2019