joombig banner rotation images

Menu

Zarządzenie Nr 21/2019 Prezydenta Miasta Bełchatowa z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2019 roku w zakresie kultury fizycznej i sportu.

Załączniki:
Download this file (Zarządzenie 21_2019.pdf)Zarządzenie 21/2019[ ]5144 kB

Zarządzenie Nr 16/2019 Prezydenta Miasta Bełchatowa z dnia 11 stycznia 2019r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2019 w zakresie: ochrony zdrowia oraz pomocy społecznej.

Załączniki:
Download this file (Zarządzenie 16_2019.pdf)Zarządzenie 16/2019[ ]4856 kB

Zarządzenie Nr 15/2019 Prezydenta Miasta Bełchatowa z dnia 11 stycznia 2019r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2019 w zakresie: oświaty i wychowania oraz kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

Załączniki:
Download this file (Zarządzenie 15_2019.pdf)Zarządzenie 15/2019[ ]4768 kB

Zarządzenie Nr 14/2019 Prezydenta Miasta Bełchatowa z dnia 11 stycznia 2019r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2019 w zakresie współpracy z miastami partnerskimi.

Załączniki:
Download this file (Zarządzenie 14_2019.pdf)Zarządzenie 14/2019[ ]4960 kB

Zarządzenie Nr 13/2019 Prezydenta Miasta Bełchatowa z dnia 11 stycznia 2019r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2019 w zakresie: zwalczania narkomanii oraz przeciwdziałania alkoholizmowi.

Załączniki:
Download this file (Zarządzenie 13_2019.pdf)Zarządzenie 13/2019[ ]4738 kB

Zarządzenie Nr 12/2019 Prezydenta Miasta Bełchatowa z dnia 11 stycznia 2019r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2019 w zakresie: turystyki i rekreacji, bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej oraz gospodarki komunalnej i ochrony środowiska.

Załączniki:
Download this file (Zarządzenie 12_2019.pdf)Zarządzenie 12/2019[ ]4889 kB

Zarządzenie Nr 7/2019 Prezydenta Miasta Bełchatowa z dnia 4 stycznia 2019r. w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania publicznego pn. Prowadzenie jadłodajni dla mieszkańców Bełchatowa zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Załączniki:
Download this file (Zarządzenie 7_2019.pdf)Zarządzenie 7/2019[ ]264 kB

Zarządzenie Nr 6/2019 Prezydenta Miasta Bełchatowa z dnia 4 stycznia 2019r. w sprawie przyznania dotacji na finansowanie zadań publicznych w ramach otwartego konkursu ofert na rok 2019.

Załączniki:
Download this file (Zarządzenie 6_2019.pdf)Zarządzenie 6/2019[ ]688 kB

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Kontakt do redakcji: a.duda@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Piotr Kurzydlak, Tomasz Kałużyński, Kinga Zawodzińska - Bukowiec
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2019