joombig banner rotation images

Menu

Zarządzenie Nr 147/2018 Prezydenta Miasta Bełchatowa z dnia 16 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2018 roku zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu, pn. "Organizacja 44. Ogólnopolskiego Wyścigu Kolarskiego Memoriał Henryka Łasaka" oraz „Organizowanie imprez sportowych oraz udział dzieci i młodzieży w zawodach i szkoleniach”.

Załączniki:
Download this file (zarzadzenie147.pdf)Zarządzenie 147/2018[ ]15200 kB

Aktualności

 

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Redaktor naczelny: Aleksandra Jasiczak, e-mail:a.jasiczak@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Piotr Kurzydlak, Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2018