joombig banner rotation images

Menu

Zarządzenie Nr 422/2017 Prezydenta Miasta Bełchatowa z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2018 roku zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu, pn. "Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w sekcjach piłki nożnej i zapasów" oraz "Prowadzenie na terenie Bełchatowa lokalnego ośrodka "Kibice Razem 2018".

Załączniki:
Download this file (Zarządzenie 422_2017.pdf)Zarządzenie 422/2017[ ]4410 kB

Zarządzenie Nr 421/2017 Prezydenta Miasta Bełchatowa z dnia 7 grudnia 2017 r.  w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie: pomocy społecznej i przeciwdziałania alkoholizmowi, przeciwdziałania alkoholizmowi i przeciwdziałania narkomanii, przeciwdziałania alkoholizmowi, przeciwdziałania narkomanii, pomocy społecznej.

Załączniki:
Download this file (Zarządzenie 421_2017.pdf)Zarządzenie 421/2017[ ]6763 kB


Zarządzenie Nr 420/2017 Prezydenta Miasta Bełchatowa z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi - zadanie pod nazwą:  "Prowadzenie jadłodajni dla mieszkańców Bełchatowa zagrożonych wykluczeniem społecznym".

Załączniki:
Download this file (Zarządzenie 420_2017.pdf)Zarządzenie 420/2017[ ]4344 kB

Protokół sporządzony dnia 1 grudnia 2017 roku na okoliczność przeprowadzenia naboru kandydatów na członków Komisji Konkursowej powoływanej do opiniowania składanych w otwartym konkursie ofert na powierzenie lub wsparcie realizacji zadań publicznych w 2018 roku.

Załączniki:
Download this file (Protokół.pdf)Protokół[ ]280 kB

Zarządzenie Nr 385/2017 Prezydenta Miasta Bełchatowa z dnia 13 listopada 2017r. w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków Komisji Konkursowej powoływanej do opiniowania składanych w otwartym konkursie ofert na powierzenie lub wsparcie realizacji zadań publicznych w 2018 roku.
Załączniki:
Download this file (Zarządzenie 385_2017.pdf)Zarządzenie 385/2017[ ]818 kB

Zarządzenie Nr 375/2017 Prezydenta Miasta Bełchatowa z dnia 31 października 2017 r. w sprawie przyznania dotacji na realizację w 2017 roku zadania publicznego pn. Akcja profilaktyki grypy - GRYPOODPORNI
Załączniki:
Download this file (Zarządzenie 375_2017.pdf)Zarządzenie 375/2017[ ]263 kB

Zarządzenie Nr 344/2017 Prezydenta Miasta Bełchatowa z dnia 4 października 2017 r. w sprawie przyznania dotacji na realizację w 2017 roku zadania publicznego z zakresu ochrony zdrowia, wybranego do realizacji przez mieszkańców Miasta Bełchatowa w ramach IV Budżetu Obywatelskiego Bełchatowa, zadanie  pn. Ratuj Swoje Życie - Stop Udarom i Zawałom.

Załączniki:
Download this file (Zarządzenie 344_2017.pdf)Zarządzenie 344/2017[ ]305 kB

Prezydent Miasta Bełchatowa ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2017 roku zadania publicznego z zakresu ochrony zdrowia pn. Akcja profilaktyki grypy - GRYPOODPORNI

Załączniki:
Download this file (Zarządzenie 343_2017.pdf)Zarządzenie 343/2017[ ]3017 kB

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Redaktor naczelny: Aleksandra Jasiczak, e-mail:a.jasiczak@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2017