joombig banner rotation images

Menu

Zarządzenie Nr 341/2018 Prezydenta Miasta Bełchatowa z dnia 2 października 2018 r. w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu, pn."Organizacja Grand Prix Bełchatowa w Tenisie Stołowym oraz szkolenia w zakresie nauki i doskonalenia umiejętności gry w tenisa stołowego dla mieszkańców Miasta Bełchatów".

Załączniki:
Download this file (Protokół z przyznania dotacji_MLUKS Piątka.pdf)Protokół z przyznania dotacji[ ]230 kB
Download this file (Zarządzenie 341_2018.pdf)Zarządzenie 341/2018[ ]229 kB

Zarządzenie Nr 323/2018 Prezydenta Miasta Bełchatowa z dnia 28 września 2018 r. w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu, pn."Zakończenie Sezonu Motocyklowego - Bełchatów 2018".

Zarządzenie Nr 310/2018 Prezydenta Miasta Bełchatowa z dnia 19 września 2018 r. w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu, pn."Międzyszkolne Sportowe Zawody Strzeleckie Bełchatów – 2018 z okazji  100. Rocznicy odzyskania niepodległości pod patronatem Prezydent Miasta Bełchatowa p. Marioli Czechowskiej".

Zarządzenie Nr 292/2018 Prezydenta Miasta Bełchatowa z dnia 27 sierpnia 2018r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2018 roku zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi pn. Prowadzenie jadłodajni dla mieszkańców Bełchatowa zagrożonych wykluczeniem społecznym
Załączniki:
Download this file (Zarządzenie 292_2018.pdf)Zarządzenie 292/2018[ ]3049 kB

Zarządzenie nr 269/2018 Prezydenta Miasta Bełchatowa z dn. 1 sierpania 2018 roku w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację w 2018 roku zadania publicznego z zakresu ochrony zdrowia pn. "Akcja profilaktyki grypy - Grypoodporni". Treść zarządzenia w załączniku poniżej. 

Załączniki:
Download this file (Zarządzenie Nr 269_2018.pdf)Zarządzenie 269/2018[ ]3045 kB

Zarządzenie Nr 225/2018 Prezydenta Miasta Bełchatowa z dnia 22 czerwca 2018r. w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania publicznego pn. Sercańska Akademia Seniora - zajęcia usprawniające fizycznie i intelektualnie dla seniorów.

Załączniki:
Download this file (Zarządzenie 225_2018.pdf)Zarządzenie 225/2018[ ]142 kB

Zarządzenie Nr 215/2018 Prezydenta Miasta Bełchatowa z dnia 14 czerwca 2018r. w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania publicznego pn. Wypoczynek letni dla dzieci i młodzieży.

Załączniki:
Download this file (Zarządzenie 215_2018.pdf)Zarządzenie 215/2018[ ]138 kB

Zarządzenie Nr 200/2018 Prezydenta Miasta Bełchatowa z dnia 1 czerwca 2018r. w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania publicznego zleconego z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi.

Załączniki:
Download this file (Zarządzenie 200_2018.pdf)Zarządzenie 200/2018[ ]146 kB

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Redaktor naczelny: Aleksandra Jasiczak, e-mail:a.jasiczak@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Piotr Kurzydlak, Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2018