joombig banner rotation images

Menu

Zarządzenie Nr 344/2019 Prezydenta Miasta Bełchatowa z dnia 17 października 2019 r. w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej i sportu.

Załączniki:
Download this file (ZARZĄDZENIE NR 344_2019.pdf)Zarządzenie 344/2019[ ]308 kB

Zarządzenie Nr 330/2019 Prezydenta Miasta Bełchatowa z dnia 3 października 2019 r. w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania publicznego pn. Prowadzenie jadłodajni na terenie miasta Bełchatowa.

Załączniki:
Download this file (Zarządzenie 330_2019.pdf)Zarządzenie 330/2019[ ]718 kB

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 roku zadania publicznego z zakresu wsparcia i upowszechniania aktywności fizycznej.

Załączniki:
Download this file (Zarządzenie 322_2019.pdf)Zarządzenie 322/2019[ ]2768 kB

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 roku zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym pt. "Prowadzenie jadłodajni na terenie miasta Bełchatowa".

Załączniki:
Download this file (Zarządzenie 300_2019.pdf)Zarządzenie 300/2019[ ]5069 kB
Zarządzenie Nr 107/2019 Prezydenta Miasta Bełchatowa z dnia 1 kwietnia 2019r. w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania publicznego pn. Grupa wsparcia dla seniorów.
Załączniki:
Download this file (Zarządzenie 107_2019.pdf)Zarządzenie 107_2019[ ]264 kB
Zarządzenie Nr 68/2019 Prezydenta Miasta Bełchatowa z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie zatwierdzenia rozliczenia dotacji z realizacji zadań publicznych zleconych w ramach otwartego konkursu ofert w 2018 roku.
Załączniki:
Download this file (Zarządzenie 68_2019.pdf)Zarządzenie 68/2019[ ]10622 kB

Zarządzenie Nr 79/2019 Prezydenta Miasta Bełchatowa z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie przyznania dotacji na finansowanie zadania publicznego w 2019 roku w zakresie kultury fizycznej i sportu, pn. "Sportowy Bełchatów – zajęcia sportowe dla mieszkańców Bełchatowa – darmowe treningi”, wybranego do realizacji przez mieszkańców Miasta Bełchatowa w ramach VI Budżetu Obywatelskiego Bełchatowa.

Załączniki:
Download this file (Zarządzenie 79_2019.pdf)Zarządzenie 79/2019[ ]280 kB

Zarządzenie Nr 78/2019 Prezydenta Miasta Bełchatowa z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie przyznania dotacji na finansowanie zadania publicznego w 2019 roku w zakresie kultury fizycznej i sportu, pn. "Sport szkolny nadzieją na lepsze jutro - organizacja imprez sportowych dla dzieci i młodzieży”.

Załączniki:
Download this file (Zarządzenie 78_2019.pdf)Zarządzenie 78/2019[ ]262 kB

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Kontakt do redakcji: a.duda@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Piotr Kurzydlak, Tomasz Kałużyński, Kinga Zawodzińska - Bukowiec
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2019