joombig banner rotation images

Menu
Zarządzenie Nr 292/2018 Prezydenta Miasta Bełchatowa z dnia 27 sierpnia 2018r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2018 roku zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi pn. Prowadzenie jadłodajni dla mieszkańców Bełchatowa zagrożonych wykluczeniem społecznym
Załączniki:
Download this file (Zarządzenie 292_2018.pdf)Zarządzenie 292/2018[ ]3049 kB

Zarządzenie nr 269/2018 Prezydenta Miasta Bełchatowa z dn. 1 sierpania 2018 roku w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację w 2018 roku zadania publicznego z zakresu ochrony zdrowia pn. "Akcja profilaktyki grypy - Grypoodporni". Treść zarządzenia w załączniku poniżej. 

Załączniki:
Download this file (Zarządzenie Nr 269_2018.pdf)Zarządzenie 269/2018[ ]3045 kB

Zarządzenie Nr 225/2018 Prezydenta Miasta Bełchatowa z dnia 22 czerwca 2018r. w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania publicznego pn. Sercańska Akademia Seniora - zajęcia usprawniające fizycznie i intelektualnie dla seniorów.

Załączniki:
Download this file (Zarządzenie 225_2018.pdf)Zarządzenie 225/2018[ ]142 kB

Zarządzenie Nr 215/2018 Prezydenta Miasta Bełchatowa z dnia 14 czerwca 2018r. w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania publicznego pn. Wypoczynek letni dla dzieci i młodzieży.

Załączniki:
Download this file (Zarządzenie 215_2018.pdf)Zarządzenie 215/2018[ ]138 kB

Zarządzenie Nr 200/2018 Prezydenta Miasta Bełchatowa z dnia 1 czerwca 2018r. w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania publicznego zleconego z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi.

Załączniki:
Download this file (Zarządzenie 200_2018.pdf)Zarządzenie 200/2018[ ]146 kB

Zarządzenie Nr 198/2018 Prezydenta Miasta Bełchatowa z dnia 1 czerwca 2018r. w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania publicznego zleconego z zakresu oświaty i wychowania.

Załączniki:
Download this file (Zarządzenie 198_2018.pdf)Zarządzenie 198/2018[ ]139 kB

Zarządzenie Nr 182/2018 Prezydenta Miasta Bełchatowa z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie przyznania dotacji na finansowanie zadań publicznych w ramach otwartego konkursu ofert na rok 2018 na realizację zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu.

Załączniki:
Download this file (Zarządzenie 182_2018.pdf)Zarządzenie 182/2018[ ]392 kB

Zarządzenie Nr 183/2018 Prezydenta Miasta Bełchatowa z dnia 22 maja 2018r. w sprawie przyznania dotacji na dofinansowanie zadań publicznych w ramach otwartego konkursu ofert na rok 2018 w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

Załączniki:
Download this file (Zarządzenie 183_2018.pdf)Zarządzenie 183/2018[ ]659 kB

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Redaktor naczelny: Aleksandra Jasiczak, e-mail:a.jasiczak@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Piotr Kurzydlak, Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2018