joombig banner rotation images

Menu

Protokół sporządzony dnia 13 listopada 2018r. na okoliczność przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących przyjęcia projektu "Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Miasta Bełchatowa na 2019 rok".

Załączniki:
Download this file (Protokół z konsultacji.pdf)Protokół z konsultacji[ ]208 kB

Protokół sporządzony dnia 13 listopada 2018r. na okoliczność przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących przyjęcia projektu "Programu współpracy Miasta Bełchatowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019".

Załączniki:
Download this file (Protokół z konsultacji.pdf)Protokół z konsultacji[ ]254 kB

Prezydent Miasta Bełchatowa ogłasza konsultacje społeczne dotyczące projektu „Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów  Alkoholowych  Miasta Bełchatowa na 2019 rok”.

Załączniki:
Download this file (Ogłoszenie.pdf)Ogłoszenie[ ]361 kB
Download this file (Załącznik1.pdf)Załącznik nr 1[ ]10316 kB
Download this file (Załącznik2.pdf)Załącznik nr 2[ ]155 kB

Prezydent Miasta Bełchatowa ogłasza konsultacje społeczne dotyczące projektu Programu współpracy Miasta Bełchatowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019.

Załączniki:
Download this file (Ogłoszenie.pdf)Ogłoszenie[ ]400 kB
Download this file (Załącznik Nr 1 do Ogłoszenia Prezydenta Miasta Bełchatowa.pdf)Załącznik nr 1[ ]2562 kB
Download this file (Załącznik Nr 2 do Ogłoszenia Prezydenta Miasta Bełchatowa.pdf)Załącznik nr 2[ ]182 kB

Protokół sporządzony dnia 30 lipca 2018r. na okoliczność przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Miasto Bełchatów publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych Miasta Bełchatowa. 

 

 

Załączniki:
Download this file (Protokół.pdf)Protokół [ ]236 kB

Prezydent Miasta Bełchatowa ogłasza konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Miasto Bełchatów publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych Miasta Bełchatowa.

Protokół sporządzony dnia 23 kwietnia 2018 r. na okoliczność przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie ustalenia czasu zapewniającego bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Miasto Bełchatów oraz opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w tych placówkach.

Załączniki:
Download this file (Protokół.pdf)Protokół[ ]255 kB

Prezydent Miasta Bełchatowa ogłasza konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały w sprawie ustalenia czasu zapewniającego bezpłatne nauczanie, wychowanie  i opiekę w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Miasto Bełchatów oraz opłat   za korzystanie z wychowania przedszkolnego w tych placówkach.

Załączniki:
Download this file (Ogłoszenie.pdf)Ogłoszenie[ ]394 kB
Download this file (Załącznik Nr 1 do Ogłoszenia Prezydenta Miasta Bełchatowa z dnia 06.04.2018r..pdf)Załącznik nr 1[ ]626 kB
Download this file (Załącznik Nr 2 do Ogłoszenia Prezydenta Miasta Bełchatowa z dnia 06.04.2018r..pdf)Załącznik nr 2[ ]189 kB

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Redaktor naczelny: Aleksandra Jasiczak, e-mail:a.jasiczak@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Piotr Kurzydlak, Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2018