joombig banner rotation images

Menu

Protokół sporządzony dnia 18 czerwca 2019 r. na okoliczność przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie ustalenia regulaminu pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Bełchatowa.

Załączniki:
Download this file (Protokół.pdf)Protokół[ ]50 kB

Prezydent Miasta Bełchatowa ogłasza konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały w sprawie ustalenia regulaminu pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Bełchatowa.

Załączniki:
Download this file (Ogłoszenie.pdf)Ogłoszenie[ ]71 kB
Download this file (Załącznik nr 1 do Ogłoszenia Prezydenta Miasta Bełchatowa.pdf)Załącznik nr 1[ ]116 kB
Download this file (Załącznik nr 2 do Ogłoszenia Prezydenta Miasta Bełchatowa.doc)Załącznik nr 2[ ]33 kB
Protokół sporządzony na okoliczność przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Bełchatów oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku.
Załączniki:
Download this file (protokół1.pdf)Protokół[ ]373 kB
Protokół sporządzony na okoliczność przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Samorządowego Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. Adama Mickiewicza w Bełchatowie, w czteroletnie III Liceum Ogólnokształcące w Bełchatowie.
Załączniki:
Download this file (protokół.pdf)Protokół[ ]406 kB
Prezydent Miasta Bełchatowa ogłasza konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Bełchatów oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku.
Prezydent Miasta Bełchatowa ogłasza konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Samorządowego Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. Adama Mickiewicza w Bełchatowie, w skład którego wchodzi Publiczne Gimnazjum nr 2 oraz III Liceum Ogólnokształcące w Bełchatowie w czteroletnie III Liceum Ogólnokształcące w Bełchatowie.

Protokół z konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji oraz terminu i sposobu rozliczenia wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Miasta Bełchatowa dla szkół i przedszkoli niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez podmioty inne niż Miasto Bełchatów.

 

 

Załączniki:
Download this file (protokół.pdf)Protokół [ ]655 kB

Protokół z konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Miasto Bełchatów na 2019 rok.

Załączniki:
Download this file (protokół.pdf)Protokół[ ]252 kB

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Kontakt do redakcji: a.duda@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Piotr Kurzydlak, Tomasz Kałużyński, Kinga Zawodzińska - Bukowiec
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2019