joombig banner rotation images

Menu

Zarządzenie Nr 377/2019 Prezydenta Miasta Bełchatowa z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie powołania Kapituły Konkursu "Wolontariusz Roku" oraz Konkursu "Dobrodziej Roku" oraz ustalenia zasad jej pracy.

Załączniki:
Download this file (Zarządzenie 377_2019.pdf)Zarządzenie 377/2019[ ]156 kB

Zarządzenie Nr 376/2019 Prezydenta Miasta Bełchatowa z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie ogłoszenia Konkursu "Dobrodziej Roku" oraz przyjecie Regulaminu Konkursu "Dobrodziej Roku".

Protokołem z posiedzenia Kapituły Konkursu z dnia 8 stycznia 2019r. tytuł Dobrodziej Roku 2018 otrzymuje Pani Anna Łastowska zgłoszona przez Stowarzyszenie Klub Emerytów i Rencistów "ENERGETYK". Pani Anna Łastowska działa na rzecz rozwoju turystyki i przedsiębiorczości w Bełchatowie. Włącza się w działalność charytatywną, od wielu lat min. wspierając organizowane koncerty na rzecz chorych dzieci w powiecie bełchatowskim. Wspiera finansowo wiele fundacji i stowarzyszeń, związków wyznaniowych z zakresu turystyki, kultury i sportu. Za swoją pracę społeczną i działania na rzecz różnych grup społecznych została wielokrotnie odznaczona i wyróżniona.

Prezydent Miasta Bełchatowa Zarządzeniem Nr 395/2017 z dnia 29 listopada 2018 roku ogłasza Konkurs „Dobrodziej Roku”, który skierowany jest do organizacji pozarządowych i podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Załączniki:
Download this file (Zarządzenie  395_2018.pdf)Zarządzenie 395/2018[ ]961 kB

Protokołem z posiedzenia Kapituły Konkursu z dnia 19 grudnia 2017 roku tytuł "Dobrodziej Roku 2017" otrzymuje Społeczna Akademia Nauk w Łodzi, Wydział Zamiejscowy w Bełchatowie zgłoszona przez Stowarzyszenie Aktywności Obywatelskiej "Wspólnota". Wydział ten funkcjonuje od 2013 roku i dzięki zaangażowaniu w sprawy miasta wpisał się na trwałe w świadomości Bełchatowian jako sprawdzony organizator, partner i sponsor wielu inicjatyw dla różnych grup społecznych.

Prezydent Miasta Bełchatowa Zarządzeniem Nr 383/2017 z dnia 13 listopada 2017 roku ogłasza Konkurs „Dobrodziej Roku”, który skierowany jest do organizacji pozarządowych i podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Kontakt do redakcji: a.duda@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Piotr Kurzydlak, Tomasz Kałużyński, Kinga Zawodzińska - Bukowiec
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2020