joombig banner rotation images

Menu

W dniu 13 marca 2019 roku Bełchatowskie Stowarzyszenie Miłośników Muzyki Chrześcijańskiej „SYJON” z siedzibą w Bełchatowie, Rynek Grocholski 8 złożyło ofertę na realizację zadania publicznego pn.: Propagowanie wartości chrześcijańskich zakorzenionych w kulturze polskiej poprzez współorganizację i udział w dwóch koncertach ewangelizacyjnych w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Załączniki:
Download this file (oferta.pdf)Oferta[ ]891 kB
Download this file (ogłoszenie.pdf)Ogłoszenie[ ]273 kB

Aktualności

 

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Kontakt do redakcji: a.duda@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Piotr Kurzydlak, Tomasz Kałużyński, Kinga Zawodzińska - Bukowiec
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2019