joombig banner rotation images

Menu

W dniu 26 września 2018 roku Bełchatowskie Towarzystwo Sportowe „AS”,   ul. Dąbrowskiego 11, złożyło ofertę na realizację zadania publicznego pn.: Aktywni Seniorzy w Bełchatowie, w trybie  art. 19a ustawy z dnia  24 kwietnia 2003 roku  o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie.

Załączniki:
Download this file (Oferta.pdf)Oferta[ ]568 kB
Download this file (Ogłoszenie.pdf)Ogłoszenie[ ]157 kB

Aktualności

 

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Redaktor naczelny: Aleksandra Jasiczak, e-mail:a.jasiczak@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Piotr Kurzydlak, Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2018