joombig banner rotation images

Menu

W dniu 26 lipca 2018 roku, Związek Strzelecki Strzelec Józefa Piłsudskiego Jednostka Strzelecka 1001 im. gen. dyw. Janusza Głuchowskiego w Bełchatowie, ul. Dr Rodziewicza 10 złożyło ofertę na realizację zadania publicznego pn.: Strzelecki Klub Środowiskowy jako alternatywa spędzania czasu wolnego oraz wsparcia działań zapobiegających uzależnieniom dzieci i młodzieży, w trybie  art. 19a ustawy z dnia  24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie.

Załączniki:
Download this file (Oferta.pdf)Oferta[ ]824 kB
Download this file (Ogłoszenie.pdf)Ogłoszenie[ ]176 kB

Aktualności

 

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Redaktor naczelny: Aleksandra Jasiczak, e-mail:a.jasiczak@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Piotr Kurzydlak, Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2018