joombig banner rotation images

Menu

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 roku zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym pt. "Prowadzenie jadłodajni na terenie miasta Bełchatowa".

Załączniki:
Download this file (Zarządzenie 300_2019.pdf)Zarządzenie 300/2019[ ]5069 kB

Miasto Bełchatów rozpoczyna pracę nad opracowaniem Programu Współpracy Miasta Bełchatowa z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020. W tym celu zaplanowano działania, w których organizacje pozarządowe będą mogły aktywnie włączyć się  w pracę. W załączniku dostępne są wymagane formularze.

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Kontakt do redakcji: a.duda@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Piotr Kurzydlak, Tomasz Kałużyński, Kinga Zawodzińska - Bukowiec
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2019