joombig banner rotation images

Menu

Zarządzenie w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członka Komisji Konkursowej powołanej do opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych Miasta Bełchatowa.

Zarządzenie Nr 244/2019 Prezydenta Miasta Bełchatowa z dnia 17 lipca 2019 r. w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania publicznego zleconego z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego pn. „Tożsamość - Integracja - Kultura”.

Załączniki:
Download this file (ZARZĄDZENIE NR 244_2019.pdf)Zarządzenie 244/2019[ ]331 kB

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Kontakt do redakcji: a.duda@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Piotr Kurzydlak, Tomasz Kałużyński, Kinga Zawodzińska - Bukowiec
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2019