joombig banner rotation images

Menu

Zarządzenie Nr 335/2019 Prezydenta Miasta Bełchatowa z dnia 10 października 2019 r. w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania publicznego zleconego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pn. "Zakończenie sezonu motocyklowego – Bełchatów 2019".

Załączniki:
Download this file (Protokół.pdf)Protokół.pdf[ ]174 kB
Download this file (Zarządzenie 335-2019.pdf)Zarządzenie 335/2019[ ]162 kB

W dniu 10 października 2019 roku Prezydent Miasta Bełchatowa ogłosiła konsultacje społeczne projektu Programu współpracy Miasta Bełchatowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020

Załączniki:
Download this file (Zarządzenie 334_2019.pdf)Zarządzenie 334/2019[ ]8128 kB
Download this file (Formularz konsultacji społecznych-1.doc)Formularz konsultacji społecznych[ ]21 kB

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Kontakt do redakcji: a.duda@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Piotr Kurzydlak, Tomasz Kałużyński, Kinga Zawodzińska - Bukowiec
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2019