joombig banner rotation images

Menu

Zarządzenie Nr 310/2018 Prezydenta Miasta Bełchatowa z dnia 19 września 2018 r. w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu, pn."Międzyszkolne Sportowe Zawody Strzeleckie Bełchatów – 2018 z okazji  100. Rocznicy odzyskania niepodległości pod patronatem Prezydent Miasta Bełchatowa p. Marioli Czechowskiej".

Aktualności

 

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Redaktor naczelny: Aleksandra Jasiczak, e-mail:a.jasiczak@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Piotr Kurzydlak, Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2018