joombig banner rotation images

Menu

W dniu 23 maja 2018 roku Polskie Towarzystwo Numizmatyczne Oddział  w Bełchatowie,  ul. Rodziny Hellwigów 11,  złożyło ofertę na realizację zadania publicznego pn.: Medal okolicznościowy, w trybie  art. 19a ustawy z dnia  24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie.

Załączniki:
Download this file (Oferta.pdf)Oferta[ ]770 kB
Download this file (Ogłoszenie.pdf)Ogłoszenie[ ]140 kB

Zarządzenie Nr 175/2018 Prezydenta Miasta Bełchatowa z dnia 15 maja 2018r. w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania publicznego pn. Festyn z orkiestrami dętymi ochotniczych Straży Pożarnych Powiatu Bełchatowskiego - 125 lecie powstania parafii p.w. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Bełchatowie.

Załączniki:
Download this file (Protokół.pdf)Protokół[ ]177 kB
Download this file (Zarządzenie 175_2018.pdf)Zarządzenie 175/2018[ ]157 kB

W dniu 2 maja 2018 roku Ochotnicza Straż Pożarna  z siedzibą  w Bełchatowie,  ul. Bawełniana 18, złożyła ofertę na realizację zadania publicznego pn.:  Festyn  z orkiestrami dętymi ochotniczych Straży Pożarnych Powiatu Bełchatowskiego –  125 lecie powstania parafii p.w. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Bełchatowie,  w trybie  art. 19a ustawy z dnia  24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie.

Załączniki:
Download this file (Oferta.pdf)Oferta[ ]755 kB
Download this file (Ogłoszenie.pdf)Ogłoszenie[ ]166 kB

Zarządzenie Nr 164/2018 Prezydenta Miasta Bełchatowa z dnia 25 kwietnia 2018r. w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania publicznego pn. Czynny Senior=Zdrowy Senior Edycja II.

Załączniki:
Download this file (Protokół.pdf)Protokół[ ]164 kB
Download this file (Zarządzenie 164_2018.pdf)Zarządzenie 164/2018[ ]146 kB

Zarządzenie Nr 160/2018 Prezydenta Miasta Bełchatowa z dnia 23 kwietnia 2018r. w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania publicznego pn. Popularyzacja udzielania pierwszej pomocy w samorządowych jednostkach przedszkolnych.

Załączniki:
Download this file (Zarządzenie 160_2018.pdf)Zarządzenie 160/2018[ ]249 kB
Download this file (Protokół.pdf)Protokół[ ]171 kB
Zarządzenie Nr 145/2018 Prezydenta Miasta Bełchatowa z dnia 16 kwietnia 2018r. w prawie przyznania dotacji na realizację zadania publicznego pn. Prowadzenie jadłodajni dla mieszkańców Bełchatowa zagrożonych 
wykluczeniem społecznym.

 

Załączniki:
Download this file (Protokół.pdf)Protokół[ ]168 kB
Download this file (Zarządzenie 145_2018.pdf)Zarządzenie 145/2018[ ]157 kB

Zarządzenie Nr 146/2018 Prezydenta Miasta Bełchatowa z dnia 16 kwietnia 2018 r. w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania publicznego zleconego z zakresu kultury fizycznej i sportu. 

Załączniki:
Download this file (Protokół z przyznania dotacji_16.04.2018.pdf)Protokół z przyznania dotacji[ ]297 kB
Download this file (Zarządzenie 146_2018.pdf)Zarządzenie 146/2018[ ]298 kB

W dniu 11 kwietnia 2018 roku Klub Emerytów, Rencistów i Inwalidów Energetyk   z siedzibą  w Bełchatowie, Pl. Narutowicza 3, złożył ofertę na realizację zadania publicznego pn.: Czynny Senior = Zdrowy Senior Edycja II, w trybie  art. 19a ustawy z dnia  24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie.

Załączniki:
Download this file (Oferta.pdf)Oferta[ ]631 kB
Download this file (Ogłoszenie.pdf)Ogłoszenie[ ]150 kB

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Redaktor naczelny: Aleksandra Jasiczak, e-mail:a.jasiczak@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Piotr Kurzydlak, Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2018