joombig banner rotation images

Menu

W dniu 6 grudnia 2018 roku Rzymskokatolicka Parafia Narodzenia N.M.P. „FARA” w Bełchatowie, ul. Kościuszki 2 złożyła ofertę na realizację zadania publicznego pn.: Bełchatowska Szopka Bożonarodzeniowa.

Załączniki:
Download this file (Protokół z przyznania.pdf)Protokół z przyznania[ ]168 kB

Zarządzenie Nr 417_2018 Prezydenta Miasta Bełchatowa z dnia 14 grudnia 2018 roku w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania publicznego zleconego z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

Załączniki:
Download this file (Zarządzenie Nr 417_2018.pdf)Zarządzenie nr 417_2018[ ]169 kB

W dniu 6 grudnia 2018 roku Rzymskokatolicka Parafia Narodzenia N.M.P. „FARA” w Bełchatowie, ul. Kościuszki 2 złożyła ofertę na realizację zadania publicznego pn.: Bełchatowska Szopka Bożonarodzeniowa, w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 roku poz. 450 ze zm.).

Załączniki:
Download this file (Oferta.pdf)Oferta[ ]1070 kB
Download this file (Ogłoszenie.pdf)Ogłoszenie[ ]151 kB

Zarządzenie Nr 400/2018 Prezydenta Miasta Bełchatowa z dnia 4 grudnia 2018r. w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania publicznego pn. Akcja badań USG dzieci "NIE nowotworom u dzieci".

Załączniki:
Download this file (Protokół.pdf)Protokół[ ]163 kB
Download this file (Zarządzenie 400_2018.pdf)Zarządzenie 400/2018[ ]152 kB

W dniu 9 listopada 2018 roku Towarzystwo Przeciwdziałania Narkomanii „MOST” w Bełchatowie, ul. Energetyków 10, złożyła ofertę na realizację zadania publicznego pn.: Terapia krótkoterminowa dla osób z problemem uzależnień, w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 roku poz. 450 ze zm.).

Załączniki:
Download this file (Zarządzenie Nr 390_2018.pdf)Zarządzenie 390/2018[ ]161 kB

W dniu 9 listopada 2018 roku Towarzystwo Przeciwdziałania Narkomanii „MOST” w Bełchatowie, ul. Energetyków 10, złożyła ofertę na realizację zadania publicznego pn.: Terapia krótkoterminowa dla osób z problemem uzależnień, w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 roku poz. 450 ze zm.).

Załączniki:
Download this file (Protokół z przyznania.pdf)Protokół z przyznania[ ]165 kB

W dniu 22 listopada 2018 roku Fundacja Ronalda McDonalda z/s w Warszawie, ul. Żwirki i Wigury 63a, złożyła ofertę na realizację zadania publicznego pn.: Akcja badań USG dzieci „NIE nowotworom u dzieci”, w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku   o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Załączniki:
Download this file (Oferta.pdf)Oferta[ ]718 kB
Download this file (Ogłoszenie.pdf)Ogłoszenie[ ]144 kB

W dniu 9 listopada  2018 roku Towarzystwo Przeciwdziałania Narkomanii „MOST” w Bełchatowie, ul. Energetyków 10,  złożyła ofertę na realizację zadania publicznego pn.: Terapia krótkoterminowa dla osób z problemem uzależnień, w trybie  art. 19a ustawy z dnia  24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie (Dz. U. z  2018 roku poz. 450 ze zm.).

Załączniki:
Download this file (Oferta.pdf)Oferta[ ]1046 kB
Download this file (Ogłoszenie - Terapia.pdf)Ogłoszenie - Terapia[ ]148 kB

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Redaktor naczelny: Aleksandra Jasiczak, e-mail:a.jasiczak@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Piotr Kurzydlak, Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2018