joombig banner rotation images

Menu


W dniu 13 maja 2019 roku Polskie Towarzystwo Numizmatyczne Oddział w Bełchatowie złożyło ofertę na realizację zadania publicznego pn.: Historia 90-lecia istnienia piłki nożnej w Bełchatowie, w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Załączniki:
Download this file (Oferta - PTN.pdf)Oferta - PTN[ ]1154 kB
Download this file (OGŁOSZENIE - PTN.pdf)Ogłoszenie - PTN[ ]36 kB

W dniu 8 maja 2019 roku Uczniowski Klub Sportowy "CZEMPION" w Bełchatowie złożył ofertę na realizację zadania publicznego pn.: „MISTRZOSTWA BEŁCHATOWA MŁODZIKÓW w LEKKIEJ ATLETYCE z udziałem Gwiazd (Ola Gaworska i Michał Stawicki medaliści Mistrzostw Świata)”, w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Załączniki:
Download this file (Oferta - UKS Czempion.pdf)Oferta - UKS Czempion[ ]7348 kB
Download this file (Ogłoszenie - UKS Czempion.pdf)Ogłoszenie - UKS Czempion[ ]1656 kB
Protokół z przyznania dotacji na realizację zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej i sportu pn. „Reprezentowanie Miasta Bełchatowa w Mistrzostwach Młodzików Województwa Łódzkiego na stadionie AZS Łódź 2019”.
Załączniki:
Download this file (Protokół - UKS CZEMPION_2019.pdf)Protokół - UKS CZEMPION[ ]275 kB
Zarządzenie Nr 127/2019 Prezydenta Miasta Bełchatowa z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania publicznego zleconego z zakresu kultury fizycznej i sportu pn. „Reprezentowanie Miasta Bełchatowa w Mistrzostwach Młodzików Województwa Łódzkiego na stadionie AZS Łódź 2019”.
Załączniki:
Download this file (Zarządzenie 127_2019.pdf)Zarządzenie 127/2019[ ]252 kB
W dniu 9 kwietnia 2019 roku Uczniowski Klub Sportowy "CZEMPION" w Bełchatowie złożył ofertę na realizację zadania publicznego pn.: „Reprezentowanie Miasta Bełchatowa w Mistrzostwach Młodzików Województwa Łódzkiego na stadionie AZS Łódź 2019”, w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Załączniki:
Download this file (Oferta - UKS CZEMPION.pdf)Oferta - UKS CZEMPION[ ]3859 kB
Download this file (Ogłoszenie UKS CZEMPION.pdf)Ogłoszenie UKS CZEMPION[ ]259 kB
Protokół z przyznania dotacji na realizację zadania publicznego zleconego z zakresu kultury fizycznej i sportu pn. Sekcja Triathlonowa przy BTS "AS".
Zarządzenie Nr 113/2019 Prezydenta Miasta Bełchatowa z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania publicznego zleconego z zakresu kultury fizycznej i sportu pn. Sekcja Triathlonowa przy BTS "AS".
Załączniki:
Download this file (Zarządzenie 113_2019.pdf)Zarządzenie 113_2019[ ]243 kB
Zarządzenie Nr 107/2019 Prezydenta Miasta Bełchatowa z dnia 1 kwietnia 2019r. w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania publicznego pn. Grupa wsparcia dla seniorów.
Załączniki:
Download this file (Zarządzenie 107_2019.pdf)Zarządzenie 107_2019[ ]264 kB
W dniu 29 marca 2019 roku Bełchatowskie Towarzystwo Sportowe "AS" z/s w Bełchatowie, złożyło ofertę na realizację zadania publicznego pn.: "Sekcja ", w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Zarządzenie Nr 68/2019 Prezydenta Miasta Bełchatowa z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie zatwierdzenia rozliczenia dotacji z realizacji zadań publicznych zleconych w ramach otwartego konkursu ofert w 2018 roku.
Załączniki:
Download this file (Zarządzenie 68_2019.pdf)Zarządzenie 68/2019[ ]10622 kB

Zarządzenie Nr 79/2019 Prezydenta Miasta Bełchatowa z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie przyznania dotacji na finansowanie zadania publicznego w 2019 roku w zakresie kultury fizycznej i sportu, pn. "Sportowy Bełchatów – zajęcia sportowe dla mieszkańców Bełchatowa – darmowe treningi”, wybranego do realizacji przez mieszkańców Miasta Bełchatowa w ramach VI Budżetu Obywatelskiego Bełchatowa.

Załączniki:
Download this file (Zarządzenie 79_2019.pdf)Zarządzenie 79/2019[ ]280 kB

Zarządzenie Nr 78/2019 Prezydenta Miasta Bełchatowa z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie przyznania dotacji na finansowanie zadania publicznego w 2019 roku w zakresie kultury fizycznej i sportu, pn. "Sport szkolny nadzieją na lepsze jutro - organizacja imprez sportowych dla dzieci i młodzieży”.

Załączniki:
Download this file (Zarządzenie 78_2019.pdf)Zarządzenie 78/2019[ ]262 kB

Zarządzenie Nr 77/2019 Prezydenta Miasta Bełchatowa z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie przyznania dotacji na finansowanie zadania publicznego w 2019 roku w zakresie kultury fizycznej i sportu, pn. "Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w sekcjach piłki nożnej i zapasów”.

Załączniki:
Download this file (Zarządzenie 46_2019.pdf)Zarządzenie 46/2019[ ]319 kB
Zarządzenie nr 70/2019 Prezydenta Miasta Bełchatowa z dnia 27 lutego 2019r.  w sprawie przyznania dotacji na dofinansowanie lub finansowanie zadań publicznych zleconych w ramach otwartego konkursu ofert na rok 2019.
Załączniki:
Download this file (Zarzadzenie 70 2019.pdf)Zarządzenie 70/2019[ ]20203 kB
Protokół z przyznania dotacji na realizację zadania publicznego pn. "Jak to było ..." - historia drogi do Niepodległości.
Załączniki:
Download this file (Protokół.pdf)Protokół[ ]255 kB
Zarządzenie Nr 71/2019 Prezydenta Miasta Bełchatowa z dnia 27 lutego 2019r w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania publicznego zleconego z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.
Załączniki:
Download this file (Zarządzenie 71_2019.pdf)Zarządzenie 71/2019[ ]257 kB

Zarządzenie Nr 74/2019 Prezydenta Miasta Bełchatowa z dnia 28 lutego 2019r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 roku zadania publicznego z zakresu ochrony zdrowia pn. "Pomagasz więc jestem".

Załączniki:
Download this file (Zarządzenie 74_2019.pdf)Zarządzenie 74/2019[ ]4816 kB

Zarządzenie Nr 73/2019 Prezydenta Miasta Bełchatowa z dnia 28 lutego 2019r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 roku zadania publicznego z zakresu ochrony zdrowia pn. "Grupa wsparcia dla seniorów".

Załączniki:
Download this file (Zarządzenie 73_2019.pdf)Zarządzenie 73/2019[ ]4781 kB

Zarządzenie Nr 72/2019 Prezydenta Miasta Bełchatowa z dnia 28 lutego 2019r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 roku zadania publicznego z zakresu ochrony zdrowia pn. "Mogę więcej".

Załączniki:
Download this file (Zarządzenie 72_2019.pdf)Zarządzenie 72/2019[ ]4832 kB

Zarządzenie w sprawie przyznania dotacji na dofinansowanie zadania publicznego zleconego z zakresu ochrony zdrowia pn. Organizacja zajęć korekcyjno - usprawniających dla osób zameldowanych i zamieszkałych na terenie Bełchatowa.

Załączniki:
Download this file (Zarządzenie 55_2019.pdf)Zarządzenie 55/2019[ ]216 kB

Zarządzenie Nr 45/2019 Prezydenta Miasta Bełchatowa z dnia 1 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 roku zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu, pn. "Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w sekcjach piłki nożnej i zapasów".

Załączniki:
Download this file (Zarządzenie 45_2019.pdf)Zarządzenie 45/2019[ ]4734 kB

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Redaktor naczelny: Aleksandra Jasiczak, e-mail:a.jasiczak@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Piotr Kurzydlak, Tomasz Kałużyński, Agnieszka Pomorska, Kinga Zawodzińska - Bukowiec, Maciej Jagieła
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2019