joombig banner rotation images

Menu

W dniu 9 kwietnia 2019 roku Uczniowski Klub Sportowy "CZEMPION" w Bełchatowie złożył ofertę na realizację zadania publicznego pn.: „Reprezentowanie Miasta Bełchatowa w Mistrzostwach Młodzików Województwa Łódzkiego na stadionie AZS Łódź 2019”, w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Załączniki:
Download this file (Oferta - UKS CZEMPION.pdf)Oferta - UKS CZEMPION[ ]3859 kB
Download this file (Ogłoszenie UKS CZEMPION.pdf)Ogłoszenie UKS CZEMPION[ ]259 kB
Protokół z przyznania dotacji na realizację zadania publicznego zleconego z zakresu kultury fizycznej i sportu pn. Sekcja Triathlonowa przy BTS "AS".
Zarządzenie Nr 113/2019 Prezydenta Miasta Bełchatowa z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania publicznego zleconego z zakresu kultury fizycznej i sportu pn. Sekcja Triathlonowa przy BTS "AS".
Załączniki:
Download this file (Zarządzenie 113_2019.pdf)Zarządzenie 113_2019[ ]243 kB
W dniu 9 kwietnia 2019 roku Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „Przystań” w Bełchatowie, ul. Żeromskiego 1, złożyło ofertę na realizację zadania publicznego pn.: „Krzyżackim szlakiem: Malbork – Gdańsk – Gdynia - Sopot” w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Załączniki:
Download this file (Oferta.pdf)Oferta[ ]1972 kB
Download this file (Ogłoszenie - Krzyżackim szlakiem.pdf)Ogłoszenie - Krzyżackim szlakiem[ ]258 kB
W dniu 25 marca 2019 roku Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „Przystań” w Bełchatowie, ul. Żeromskiego 1, złożyło ofertę na realizację zadania publicznego pn.: Krzyżackim szlakiem: Malbork – Gdańsk – Gdynia - Sopot.
Załączniki:
Download this file (protokół.pdf)Protokół[ ]248 kB
W dniu 29 marca 2019 roku Bełchatowskie Towarzystwo Sportowe "AS" z/s w Bełchatowie, złożyło ofertę na realizację zadania publicznego pn.: "Sekcja ", w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Załączniki:
Download this file (Oferta - BTS AS.pdf)Oferta - BTS AS[ ]2865 kB
Download this file (Ogłoszenie - BTS AS.pdf)Ogłoszenie - BTS AS[ ]251 kB
Zarządzenie Nr 106/2019 Prezydenta Miasta Bełchatowa z dnia 29 marca 2019r. w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania publicznego pn. Mogę więcej.
Załączniki:
Download this file (Zarządzenie 106_2019.pdf)Zarządzenie 106/2019[ ]251 kB
Zarządzenie Nr 105/2019 Prezydenta Miasta Bełchatowa z dnia 29 marca 2019r. w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania publicznego pn. Pomagasz więc jestem.
Załączniki:
Download this file (Zarządzenie 105_2019.pdf)Zarządzenie 105/2019[ ]251 kB
W dniu 15 marca 2019 roku Ochotnicza Straż Pożarna w Bełchatowie, ul. Bawełniana 18, złożyła ofertę na realizację zadania publicznego pn.: „Śniadanie wielkanocne dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i samotnych". Zlecenie zadania, o którym mowa wyżej odbędzie się w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Załączniki:
Download this file (Protokół1.pdf)Protokół[ ]266 kB
Zarządzenie Nr 103/2019 Prezydenta Miasta Bełchatowa z dnia 27 marca 2019r. w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania publicznego pn. Śniadanie wielkanocne dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i samotnyc
Załączniki:
Download this file (Zarządzenie 103_2019.pdf)Zarządzenie nr 103_2019[ ]256 kB
W dniu 13 marca 2019 roku Bełchatowskie Stowarzyszenie Miłośników Muzyki Chrześcijańskiej „ SYJON ” z         siedzibą w Bełchatowie, Rynek Grocholski 8, złożyło ofertę na realizację zadania publicznego pn.: „Propagowanie wartości chrześcijańskich zakorzenionych w kulturze polskiej poprzez współorganizację i udział w dwóch koncertach    ewangelizacyjnych”. Zlecenie zadania, o którym mowa wyżej odbędzie się w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Załączniki:
Download this file (protokół.pdf)Protokół[ ]287 kB
Zarządzenie Nr 102/2019 Prezydenta Miasta Bełchatowa z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania publicznego zleconego z zakresu oświaty i wychowania
Załączniki:
Download this file (Zarządzenie 102_2019.pdf)Zarządzenie nr 102_2019[ ]270 kB
W dniu 13 marca 2019 roku Bełchatowskie Stowarzyszenie Miłośników Muzyki Chrześcijańskiej „SYJON” z siedzibą w Bełchatowie, Rynek Grocholski 8 złożyło ofertę na realizację zadania publicznego pn.: Propagowanie wartości chrześcijańskich zakorzenionych w kulturze polskiej poprzez współorganizację i udział w dwóch koncertach ewangelizacyjnych w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Załączniki:
Download this file (oferta.pdf)Oferta[ ]891 kB
Download this file (ogłoszenie.pdf)Ogłoszenie[ ]273 kB
W dniu 15 marca 2019 roku Ochotnicza Straż Pożarna w Bełchatowie, ul. Bawełniana 18, złożyła ofertę na realizację zadania publicznego pn.: „Śniadanie wielkanocne dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i samotnych” w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Załączniki:
Download this file (ogłoszenie osp.pdf)Ogłoszenie[ ]253 kB
Download this file (oferta osp.pdf)Oferta[ ]1020 kB
Protokół z przyznania dotacji na realizację zadania publicznego pn. "Jak to było ..." - historia drogi do Niepodległości.
Załączniki:
Download this file (Protokół.pdf)Protokół[ ]255 kB
Zarządzenie Nr 71/2019 Prezydenta Miasta Bełchatowa z dnia 27 lutego 2019r w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania publicznego zleconego z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.
Załączniki:
Download this file (Zarządzenie 71_2019.pdf)Zarządzenie 71/2019[ ]257 kB

W dniu 15 lutego 2019 roku Stowarzyszenie Przyjaciół Bełchatowa, ul. Czapliniecka 19A złożyło ofertę na realizację zadania publicznego pn.: „Jak to było … „ – historia drogi do Niepodległości w trybie  art. 19a ustawy z dnia  24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie (Dz. U. z  2018 poz. 450 ze zm.).

Załączniki:
Download this file (Oferta.pdf)Oferta[ ]756 kB
Download this file (Ogłoszenie.pdf)Ogłoszenie[ ]247 kB

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432 i poz. 2500) oraz art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018r. poz. 450, poz. 650, poz. 723 i poz. 1365 oraz z 2019r. poz.37) zarządzam co następuje.

Załączniki:
Download this file (Zarządzenie Nr 44_2019.pdf)Załącznik 44/2019[ ]279 kB

W dniu 22 stycznia 2019 roku Regionalne Towarzystwo Społeczno-Kulturalne „Erska” w Bełchatowie, os. Żołnierzy POW 4/46 złożyło ofertę na realizację zadania publicznego pn.: XIX REGIONALNY MARSZ SZLAKIEM POWSTAŃCÓW STYCZNIOWYCH 1863r.

Załączniki:
Download this file (Protokół.pdf)Protokół[ ]264 kB

W dniu 22 stycznia 2019 roku Regionalne Towarzystwo Społeczno-Kulturalne „Erska” w Bełchatowie, os. Żołnierzy POW 4/46 złożyło ofertę na realizację zadania publicznego pn.: XIX Regionalny marsz szlakiem powstańców styczniowych 1863r. w trybie  art. 19a ustawy z dnia  24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie (Dz. U. z  2018 poz. 450 ze zm.).

Załączniki:
Download this file (Oferta.pdf)Oferta[ ]502 kB
Download this file (Ogłoszenie.pdf)Ogłoszenie[ ]260 kB

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Redaktor naczelny: Aleksandra Jasiczak, e-mail:a.jasiczak@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Piotr Kurzydlak, Tomasz Kałużyński, Agnieszka Pomorska, Kinga Zawodzińska - Bukowiec
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2019