joombig banner rotation images

Menu

W dniu 9 listopada  2018 roku Towarzystwo Przeciwdziałania Narkomanii „MOST” w Bełchatowie, ul. Energetyków 10,  złożyła ofertę na realizację zadania publicznego pn.: Terapia krótkoterminowa dla osób z problemem uzależnień, w trybie  art. 19a ustawy z dnia  24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie (Dz. U. z  2018 roku poz. 450 ze zm.).

Załączniki:
Download this file (Oferta.pdf)Oferta[ ]1046 kB
Download this file (Ogłoszenie - Terapia.pdf)Ogłoszenie - Terapia[ ]148 kB

Zarządzenie Nr 382/2018 Prezydenta Miasta Bełchatowa z dnia 8 listopada 2018r. w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania publicznego pn. Z Teatrem i Muzyką za Pan Brat.

Załączniki:
Download this file (Zarządzenie 382_2018.pdf)Zarządzenie 382/2018[ ]155 kB
Download this file (Protokół.pdf)Protokół[ ]165 kB

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Redaktor naczelny: Aleksandra Jasiczak, e-mail:a.jasiczak@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Piotr Kurzydlak, Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2018