joombig banner rotation images

Menu

Protokół sporządzony dnia 13 listopada 2018r. na okoliczność przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących przyjęcia projektu "Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Miasta Bełchatowa na 2019 rok".

Załączniki:
Download this file (Protokół z konsultacji.pdf)Protokół z konsultacji[ ]208 kB

Protokół sporządzony dnia 13 listopada 2018r. na okoliczność przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących przyjęcia projektu "Programu współpracy Miasta Bełchatowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019".

Załączniki:
Download this file (Protokół z konsultacji.pdf)Protokół z konsultacji[ ]254 kB

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Redaktor naczelny: Aleksandra Jasiczak, e-mail:a.jasiczak@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Piotr Kurzydlak, Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2018