joombig banner rotation images

Menu

Zarządzenie Nr 107/2019 Prezydenta Miasta Bełchatowa z dnia 1 kwietnia 2019r. w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania publicznego pn. Grupa wsparcia dla seniorów.
Załączniki:
Download this file (Zarządzenie 107_2019.pdf)Zarządzenie 107_2019[ ]264 kB
Zarządzenie Nr 68/2019 Prezydenta Miasta Bełchatowa z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie zatwierdzenia rozliczenia dotacji z realizacji zadań publicznych zleconych w ramach otwartego konkursu ofert w 2018 roku.
Załączniki:
Download this file (Zarządzenie 68_2019.pdf)Zarządzenie 68/2019[ ]10622 kB

Zarządzenie Nr 79/2019 Prezydenta Miasta Bełchatowa z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie przyznania dotacji na finansowanie zadania publicznego w 2019 roku w zakresie kultury fizycznej i sportu, pn. "Sportowy Bełchatów – zajęcia sportowe dla mieszkańców Bełchatowa – darmowe treningi”, wybranego do realizacji przez mieszkańców Miasta Bełchatowa w ramach VI Budżetu Obywatelskiego Bełchatowa.

Załączniki:
Download this file (Zarządzenie 79_2019.pdf)Zarządzenie 79/2019[ ]280 kB

Zarządzenie Nr 78/2019 Prezydenta Miasta Bełchatowa z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie przyznania dotacji na finansowanie zadania publicznego w 2019 roku w zakresie kultury fizycznej i sportu, pn. "Sport szkolny nadzieją na lepsze jutro - organizacja imprez sportowych dla dzieci i młodzieży”.

Załączniki:
Download this file (Zarządzenie 78_2019.pdf)Zarządzenie 78/2019[ ]262 kB

Zarządzenie Nr 77/2019 Prezydenta Miasta Bełchatowa z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie przyznania dotacji na finansowanie zadania publicznego w 2019 roku w zakresie kultury fizycznej i sportu, pn. "Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w sekcjach piłki nożnej i zapasów”.

Załączniki:
Download this file (Zarządzenie 46_2019.pdf)Zarządzenie 46/2019[ ]319 kB
Zarządzenie nr 70/2019 Prezydenta Miasta Bełchatowa z dnia 27 lutego 2019r.  w sprawie przyznania dotacji na dofinansowanie lub finansowanie zadań publicznych zleconych w ramach otwartego konkursu ofert na rok 2019.
Załączniki:
Download this file (Zarzadzenie 70 2019.pdf)Zarządzenie 70/2019[ ]20203 kB

Zarządzenie Nr 74/2019 Prezydenta Miasta Bełchatowa z dnia 28 lutego 2019r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 roku zadania publicznego z zakresu ochrony zdrowia pn. "Pomagasz więc jestem".

Załączniki:
Download this file (Zarządzenie 74_2019.pdf)Zarządzenie 74/2019[ ]4816 kB

Zarządzenie Nr 73/2019 Prezydenta Miasta Bełchatowa z dnia 28 lutego 2019r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 roku zadania publicznego z zakresu ochrony zdrowia pn. "Grupa wsparcia dla seniorów".

Załączniki:
Download this file (Zarządzenie 73_2019.pdf)Zarządzenie 73/2019[ ]4781 kB

Zarządzenie Nr 72/2019 Prezydenta Miasta Bełchatowa z dnia 28 lutego 2019r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 roku zadania publicznego z zakresu ochrony zdrowia pn. "Mogę więcej".

Załączniki:
Download this file (Zarządzenie 72_2019.pdf)Zarządzenie 72/2019[ ]4832 kB

Zarządzenie w sprawie przyznania dotacji na dofinansowanie zadania publicznego zleconego z zakresu ochrony zdrowia pn. Organizacja zajęć korekcyjno - usprawniających dla osób zameldowanych i zamieszkałych na terenie Bełchatowa.

Załączniki:
Download this file (Zarządzenie 55_2019.pdf)Zarządzenie 55/2019[ ]216 kB

Zarządzenie Nr 45/2019 Prezydenta Miasta Bełchatowa z dnia 1 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 roku zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu, pn. "Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w sekcjach piłki nożnej i zapasów".

Załączniki:
Download this file (Zarządzenie 45_2019.pdf)Zarządzenie 45/2019[ ]4734 kB

Zarządzenie Nr 50/2019 Prezydenta Miasta Bełchatowa z dnia 4 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 roku zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu, pn. "Sportowy Bełchatów – zajęcia sportowe dla mieszkańców Bełchatowa – darmowe treningi”, wybranego do realizacji przez mieszkańców Miasta Bełchatowa w ramach VI Budżetu Obywatelskiego Bełchatowa.

Załączniki:
Download this file (Zarządzenie 50_2019.pdf)Zarządzenie 50/2019[ ]5228 kB

Zarządzenie Nr 49/2019 Prezydenta Miasta Bełchatowa z dnia 4 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 roku zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu, pn. "Sport szkolny nadzieją na lepsze jutro – organizacja imprez sportowych dla dzieci i młodzieży”.

Załączniki:
Download this file (Zarządzenie 49_2019.pdf)Zarządzenie 49/2019[ ]4764 kB

Zarządzenie Nr 46/2019 Prezydenta Miasta Bełchatowa z dnia 1 lutego 2019 r. w sprawie przyznania dotacji na finansowanie zadania publicznego w ramach otwartego konkursu ofert na rok 2019 ogłoszonego Zarządzeniem Nr 422/2018 z dnia 27 grudnia 2018 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 roku zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu, pn. „Prowadzenie na terenie Bełchatowa lokalnego ośrodka „Kibice Razem 2019”.

Załączniki:
Download this file (Zarządzenie 46_2019.pdf)Zarządzenie 46/2019[ ]319 kB

Zarządzenie Nr 22/2019 Prezydenta Miasta Bełchatowa z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 roku zadania publicznego z zakresu ochrony zdrowia pn. "Organizacja zajęć korekcyjno - usprawniających dla osób zameldowanych i zamieszkałych na terenie Bełchatowa".

Załączniki:
Download this file (Zarządzenie 22_2019.pdf)Zarządzenie 22/2019[ ]5195 kB

Zarządzenie Nr 21/2019 Prezydenta Miasta Bełchatowa z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2019 roku w zakresie kultury fizycznej i sportu.

Załączniki:
Download this file (Zarządzenie 21_2019.pdf)Zarządzenie 21/2019[ ]5144 kB

Zarządzenie Nr 16/2019 Prezydenta Miasta Bełchatowa z dnia 11 stycznia 2019r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2019 w zakresie: ochrony zdrowia oraz pomocy społecznej.

Załączniki:
Download this file (Zarządzenie 16_2019.pdf)Zarządzenie 16/2019[ ]4856 kB

Zarządzenie Nr 15/2019 Prezydenta Miasta Bełchatowa z dnia 11 stycznia 2019r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2019 w zakresie: oświaty i wychowania oraz kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

Załączniki:
Download this file (Zarządzenie 15_2019.pdf)Zarządzenie 15/2019[ ]4768 kB

Zarządzenie Nr 14/2019 Prezydenta Miasta Bełchatowa z dnia 11 stycznia 2019r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2019 w zakresie współpracy z miastami partnerskimi.

Załączniki:
Download this file (Zarządzenie 14_2019.pdf)Zarządzenie 14/2019[ ]4960 kB

Zarządzenie Nr 13/2019 Prezydenta Miasta Bełchatowa z dnia 11 stycznia 2019r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2019 w zakresie: zwalczania narkomanii oraz przeciwdziałania alkoholizmowi.

Załączniki:
Download this file (Zarządzenie 13_2019.pdf)Zarządzenie 13/2019[ ]4738 kB

Zarządzenie Nr 12/2019 Prezydenta Miasta Bełchatowa z dnia 11 stycznia 2019r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2019 w zakresie: turystyki i rekreacji, bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej oraz gospodarki komunalnej i ochrony środowiska.

Załączniki:
Download this file (Zarządzenie 12_2019.pdf)Zarządzenie 12/2019[ ]4889 kB

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Redaktor naczelny: Aleksandra Jasiczak, e-mail:a.jasiczak@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Piotr Kurzydlak, Tomasz Kałużyński, Agnieszka Pomorska, Kinga Zawodzińska - Bukowiec
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2019