Increase text size Decrease text size
Menu

 

Liczba ludności Miasta Bełchatowa wynosi blisko 58,9 tys. mieszkańców. Osoby powyżej 60 roku życia zamieszkujące teren Miasta Bełchatowa stanowią grupę blisko 9,4 tys. osób,  w tym kobiet powyżej 60 roku życia – 6 449, natomiast mężczyzn powyżej 65 roku życia - 2 914.

 
Położenie bełchatowskich seniorów przestawia „Informacja o sytuacji mieszkańców Miasta Bełchatowa w wieku emerytalnym”. Dane dotyczą okresu od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r.
 
Informacja obrazuje:
- ilość oraz rodzaj świadczeń jakich MOPS w Bełchatowie udzielił w 2016 roku osobom po 60 roku życia;
- liczbę osób starszych przebywających w ŚDS;
- liczbę bełchatowian w wieku emerytalnym przebywających w DPS;
- sytuację zdrowotną osób starszych przedstawioną na podstawie informacji przekazanych przez bełchatowskie zakłady opieki zdrowotnej;
- opis instytucji, klubów, organizacji zrzeszających w swoich gronach bełchatowskich seniorów
 Miasto Bełchatów
ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Redaktor naczelny: Aleksandra Jasiczak, e-mail:a.jasiczak@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Tomasz Kałużyński

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2017