joombig banner rotation images

Menu

Kalendarz wydarzeń

Najpiękniejsza Bombka Choinkowa - konkurs

Miejskie Centrum Kultury w Bełchatowie ogłasza konkurs bożonarodzeniowy, pn. „Najpiękniejsza Bombka Choinkowa”.

Adresatami konkursu są uczniowie bełchatowskich szkół podstawowych klas I – III oraz ich rodziny. Udział w konkursie polega na wykonaniu bombki choinkowej razem z członkami rodziny.

Prace należy dostarczyć do godziny 16:00, do sekretariatu Miejskiego Centrum Kultury (pl. Narutowicza 1a) w nieprzekraczalnym terminie do 7 grudnia 2018r. Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród laureatom, połączone z otwarciem wystawy, nastąpi 14 grudnia 2018r. o godz. 17.30 na górnym holu MCK. Informacja o wynikach konkursu zostanie zamieszczona na stronie internetowej MCK oraz przekazana telefonicznie do szkół.

Warunkiem udziału w konkursie jest dołączenie do zgłaszanej pracy wypełnionego i podpisanego przez rodzica/opiekuna prawnego Formularza Zgłoszeniowego (do pobrania poniżej)

Formularz Zgłoszeniowy oraz szczegółowy Regulamin konkursu do pobrania na stronie www.mckbelchatow.pl

konkurs.jpeg

 

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Kontakt do redakcji: a.duda@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Piotr Kurzydlak, Tomasz Kałużyński, Kinga Zawodzińska - Bukowiec
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2019