joombig banner rotation images

Menu

Aby miasto nadal odbierało smieci z posesji niezamieszkałych trzeba złożyć oświadczenie Aby miasto nadal odbierało smieci z posesji niezamieszkałych trzeba złożyć oświadczenie

 

Jesteś właścicielem nieruchomości, na której nikt nie mieszka, ale powstają tam odpady? Pamiętaj, aby potwierdzić w magistracie czy śmieci ma odbierać miasto.

 

Znowelizowana ustawa o utrzymaniu czystości i porządku narzuciła kolejne zmiany. Dotyczą one m.in. nieruchomości, które mimo tego, że są niezamieszkałe, to powstają na nich śmieci. Mowa tu m.in. o lokalach gastronomicznych, siedzibach firm czy przedsiębiorstw.

 

Jeśli właściciele tych nieruchomości chcą, aby odpady nadal odbierało od nich miasto, muszą w magistracie złożyć odpowiednie oświadczenie. Przystąpienie do zorganizowanego przez gminę systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, jest teraz bowiem dobrowolne i następuje na podstawie zgody właściciela nieruchomości wyrażonej w formie pisemnej (art. 6c ust. 2c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 z późn. zm.).

 

Podpisane oświadczenie należy jak najszybciej złożyć w Wydziale Zarządzania Gospodarką Odpadami Komunalnymi  (ul. Czyżewskiego 7) lub odesłać za pośrednictwem poczty (na adres ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów). Wzór oświadczenia można pobrać z załącznika poniżej.

 

Właściciele wspomnianych nieruchomości, którzy nie złożą oświadczenia, muszą się liczyć z tym, że miasto od stycznia 2020 roku nie będzie odbierało odpadów z ich posesji.

 

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Wydziału Zarządzania Gospodarką Odpadami Komunalnymi pod numerem telefonu: 44 733 52 57.

 

AD-A

Załączniki:
Download this file (oswiadczenie_smieci1.doc)Oświadczenie[ ]36 kB

Aktualności

 

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Kontakt do redakcji: a.duda@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Piotr Kurzydlak, Tomasz Kałużyński, Kinga Zawodzińska - Bukowiec
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2020