joombig banner rotation images

Menu

 

Prace społecznie użyteczne to szansa dla osób bezrobotnychPrace społecznie użyteczne to szansa dla osób bezrobotnych


Drobne prace gospodarcze, pomoc w kuchni czy pielęgnacja zieleni - to tym w ramach prac społecznie użytecznych od kilku tygodni zajmuje się piętnaścioro bezrobotnych bełchatowian. To już kolejna edycja miejskiego programu mającego na celu aktywizację osób pozostających bez pracy i prawa do zasiłku.

 

 

Prace społecznie użyteczne to program przygotowany przede wszystkim z myślą o bezrobotnych, bez prawa do zasiłku, którzy od dłuższego czasu, z różnych przyczyn, nie mogli znaleźć zatrudnienia. Co ważne, muszą to być osoby zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy i jednocześnie posiadające tzw. II profil pomocy. W ramach współpracy magistratu, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Powiatowego Urzędu Pracy do programu przystąpiło 15 mieszkańców Bełchatowa.

 

W sumie od 1 kwietnia do 30 września przez 10 godzin tygodniowo (maksymalnie 40 godzin w miesiącu) uczestnicy programu przepracują 3 tys. 600 godzin. Prace gospodarcze, porządkowe wewnątrz i na zewnątrz budynków szkół, przedszkoli i innych placówek, sprzątanie, prace naprawcze i konserwatorskie, porządkowanie terenów zielonych wokół placówek, pomoc w kuchni czy rozniesienie poczty na terenie miasta to niektóre z wykonywanych przez nich zadań.


- Najbardziej podoba mi się, kiedy mogę pomóc w opiece nad przedszkolakami. Dzieci dają tyle radości. Jednak bez względu na zadania, do pracy idę z radością – dzieli się swoimi wrażeniami uczestniczka programu.
Wszystkie prace wykonywane są w jednej z piętnastu miejskich placówek, w tym m.in. w szkołach podstawowych i przedszkolach. To, gdzie została przydzielona konkretna osoba, zależało m.in. od jej wieku, zdolności, a także posiadanych kwalifikacji.


Zalet programu jest wiele. Jak podkreślają sami zainteresowani, liczy się przede wszystkim to, że dzięki tym zajęciom przełamują bariery, które przez lata bez pracy niepostrzeżenie narastały. - Samo wyjście z domu, spotkania z ludźmi, rozmowa, a do tego poznawanie warunków panujących w miejscu pracy, to jest dla mnie naprawdę ważne. Teraz wiem, że dam radę – mówi jedna z uczestniczek programu i dodaje, że zdobyte doświadczenie na pewno zaowocuje w przyszłości.

 

Wynagrodzenie za wykonaną pracę nie jest opodatkowane i wynosi 8 zł 30 gr za godzinę. Zasady organizacji prac społecznie użytecznych reguluje Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.


KZB

Aktualności

 

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Kontakt do redakcji: a.duda@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Piotr Kurzydlak, Tomasz Kałużyński, Kinga Zawodzińska - Bukowiec
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2020