joombig banner rotation images

Menu

 

Miejscy radni będą obradować 25 kwietnia od godz. 10Miejscy radni będą obradować w Sali Herbowej 25 kwietnia od godz. 10


Podczas najbliższej – dziesiątej już - sesji miejscy radni rozmawiać będą m.in. o wsparciu finansowym dla bełchatowskiej policji i reformie szkolnictwa, która wkracza w decydującą fazę. Będzie też mowa o regulaminie i opłatach za korzystanie z nowo pobudowanej toalety publicznej. Nie zabraknie również tematów społecznych.

 

 
X Sesję Rady Miejskiej w Bełchatowie zaplanowano na 25 kwietnia. Zwyczajowo miejscy rajcy obradować będą w Sali Herbowej magistratu od godz. 10.


W związku z trwającą w kraju reformą szkolnictwa ważny dla wielu będzie raport o stanie oświaty w naszym mieście, a także plan sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez miasto od nowego roku szkolnego. Radni rozmawiać będą m.in. o tym, że szkoły podstawowe osiągnęły już pełny stopień organizacyjny, a ostatnie klasy gimnazjum – zgodnie z przyjętym harmonogramem zmian – definitywnie wygasają. Zapoznają się ze szczegółowym sprawozdaniem, uwzględniającym m.in. warunki realizacji zadań edukacyjnych, statystyki dotyczące zatrudnienia nauczycieli w przedszkolach i szkołach, opiekę pedagogiczną, psychologiczną, logopedyczną, pielęgniarską, pracę świetlic i bibliotek szkolnych, programy i projekty wspierające właściwy rozwój uczniów.

 

Ponieważ zmiany nie ominą także Samorządowego Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. Adama Mickiewicza, radni pochylać się będą nad stosownym projektem uchwały, który zakłada przekształcenie placówki w czteroletnie III LO w Bełchatowie.


25 kwietnia rozpatrywany będzie również projekt uchwały dotyczący przekazania - w ramach Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Policji -środków finansowych dla Komendy Powiatowej Policji w Bełchatowie. 30 tysięcy – tyle w sumie wynosić ma tzw. rekompensata za ponadnormatywny czas służby policjantów, szczególnie tych pracujących w prewencji.

 

Ocena zasobów pomocy społecznej to kolejny punkt obrad. O tym, kto korzysta ze wsparcia miasta, jakie są najczęstsze powody udzielania pomocy, o formach oraz rodzajach świadczeń udzielanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bełchatowie, a także wsparciu instytucjonalnym, projektach socjalnych i poradnictwie specjalistycznym miejscy rajcy usłyszą w obszernym raporcie za 2018 rok.


Kwietniowa sesja to też właściwy moment na przedyskutowanie regulaminu i cennika korzystania z całodobowej toalety publicznej, którą pobudowano na placu Narutowicza. Przypomnijmy, że powstała ona w ramach V edycji Budżetu Obywatelskiego. Swój głos na ten projekt oddało 605 mieszkańców. Nowa toaleta przystosowana jest do potrzeb osób niepełnosprawnych i rodziców z dziećmi. Co ważne, z miejskiego szaletu będzie można korzystać najprawdopodobniej w maju.

KZB

Aktualności

 

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Kontakt do redakcji: a.duda@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Piotr Kurzydlak, Tomasz Kałużyński, Kinga Zawodzińska - Bukowiec
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2019