joombig banner rotation images

Menu

 

Usługa asystencka jest niezwykle pomocna dla osób niepełnosprawnychi ich rodzinUsługa asystencka jest niezwykle pomocna dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin 

 

Osoby niepełnosprawne a także niesamodzielne mogą skorzystać z bezpłatnej pomocy asystenta, który pomoże im m.in. załatwić urzędowe sprawy czy dotrzeć na wizytę do lekarza czy fryzjera. To tylko jedna z form wsparcia, jaką można uzyskać w CUS, czyli Centrum Usług Społecznych, które zapewnia lepszy dostęp do usług osobom wykluczonym i zagrożonym wykluczeniem społecznym.Cel, jaki stawia przed sobą Centrum Usług Społecznych jest prosty – pomoc osobom starszym, osobom z niepełnosprawnościami wymagającymi wsparcia. Realizowany jest on na wiele sposobów, m.in. poprzez organizowanie usług opiekuńczych i asystenckich.

 


Jednym z partnerów CUS w Bełchatowie jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, w którym zatrudnionych i przeszkolonych zostało dwóch asystentów osobistych osób niepełnosprawnych. Obecnie z ich wsparcia korzysta 12 osób niepełnosprawnych i niesamodzielnych (w tym 10 poruszających się na wózkach inwalidzkich). Usługi asystenckie są niezwykle pomocne nie tylko dla uczestników projektu, ale są także ogromnym odciążeniem dla członków rodziny.

 

Uczestnicy szczególnie doceniają pomoc asystentów podczas wyjścia z domu i pokonywania barier architektonicznych, w tym, pomoc w dotarciu do lekarza, apteki, na specjalistyczne badania lekarskie, w dotarciu na rehabilitację, do sklepu, fryzjera czy szkoły. Dodatkowa pomoc w załatwianiu często trudnych i skomplikowanych spraw urzędowych, wypełnianiu i składaniu dokumentów jest niezwykle istotna. – Moi podopieczni podkreślają, że nasza obecność jest dla nich nieoceniona. Są szczęśliwi i zadowoleni, dlatego tym chętniej wykonuję swoją pracę. Nie jest to dla mnie tylko obowiązek, robię to z wielką przyjemnością. Nie ma bowiem dla mnie lepszej zapłaty, niż uśmiech na czyjejś twarzy – podkreśla jedna z asystentek, Renata Lewandowska.

 


Wspieranie uczestników projektu przez asystentów w spędzaniu czasu wolnego przyczynia się do aktywizacji i integracji społecznej osób niepełnosprawnych. Warto podkreślić, że usługa asystencka jest bezpłatna i świadczona w sposób uwzględniający rodzaj i stopień niepełnosprawności, wiek oraz indywidualne potrzeby uczestników projektu.

 


Asystent społeczny to tylko jedna z oferowanych w ramach CUS form wsparcia. Z myślą o niepełnosprawnych dzieciach i młodzieży Świetlica Środowiskowa przy ul. Hubala organizuje szereg zajęć, m.in. bajkoterapię, sensoplastykę zajęcia rytmiczne, relaksacyjne, arteterapię a także gry oraz zabawy dydaktyczne, zajęcia ruchowe, zajęcia plastyczne, pomoc w nauce i odrabianiu lekcji. Dzieci korzystają z wyjść do kina oraz wyjazdów do teatru. Codziennie uczestniczą w zajęciach w sali doświadczeń świata. Warto podkreślić, że w placówce odbywają się także zajęcia z psychologiem.

 


Centrum Usług Społecznych to także wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie. Schodołaz kroczący, podnośniki- transportowo-kąpielowe, fotele obrotowo-kąpielowe, łóżka rehabilitacyjne, wózki inwalidzkie, chodziki trójkołowe, materace przeciwodleżynowe – między innymi takie sprzęty mają do dyspozycji niesamodzielnych mieszkańców, czyli osób, które ze względu na wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają opieki.

 


Ważną częścią projektu jest Dom Dziennego Pobytu. Placówka przy ul. Żeromskiego czynna jest w dni robocze. Udział w zajęciach ogólnorozwojowych, usprawniających i dydaktycznych mogą wziąć wszyscy chętni niesamodzielni mieszkańcy powiatu bełchatowskiego – warto podkreślić, że chętni mogą także skorzystać z transportu.

 


W projekcie uczestniczy 7 placówek z Bełchatowa, Szczercowa i Zelowa. Wszystkie prowadzone do końca kwietnia 2021 roku w ramach CUS działania kosztować będą nieco ponad 4 mln 400 tys. zł, z czego unijne dofinansowanie to blisko 3 mln 980 tys. zł.AP

Aktualności

 

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Kontakt do redakcji: a.duda@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Piotr Kurzydlak, Tomasz Kałużyński, Kinga Zawodzińska - Bukowiec
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2019