joombig banner rotation images

Menu

DSC 6607wwwMiasto oferuje szereg ulg i zwolnień od podatków

W Bełchatowie przedsiębiorcy mogą liczyć na wsparcie miasta m.in. w postaci programu de minimis. Należy jednak mieć na uwadze, że z tej formy pomocy można skorzystać tylko do końca 2020 roku.Oprócz doskonale przygotowanych terenów inwestycyjnych, Bełchatów oferuje przedsiębiorcom również szereg ulg i zwolnień od podatków. Tworząc nowe miejsca pracy, przedsiębiorcy mogą składać w Urzędzie Miasta wnioski o zwolnienie podatku od nieruchomości.

Władze miasta przekonują, że
system zwolnień od podatku stymuluje rozwój lokalnej gospodarki i w dużej mierze przyczynia się do powstania i utrzymania nowych miejsc pracy. Uchwały Rady Miejskiej w Bełchatowie o numerach XLV/404/14 oraz XLV/405/14 zawierają informację o propozycjach preferencji, z których skorzystać mogą bełchatowscy przedsiębiorcy.


Jedna z nich skierowana jest dla tych przedsiębiorców, którzy
inwestują w budowę lub przebudowę budynków lub budowli i tworzą nowe miejsca pracy. Warunkami skorzystania ze zwolnienia są utworzenie i utrzymanie nowych miejsc pracy przez okres trzech lat od dnia uzyskania zwolnienia oraz poniesienie nakładów inwestycyjnych. Druga propozycja dotycząca zwolnienia od podatku od nieruchomości skierowana jest do przedsiębiorców, którzy uruchomią działalność wytwórczą na obszarach objętych specjalną strefą ekonomiczną na terenie Bełchatowa.

Więcej informacji dotyczących zwolnień podatkowych można uzyskać w Wydziale Finansowym Urzędu Miasta w pok. 127 i pod numerem tel. 44 733 51 27.

MJ

Aktualności

 

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Kontakt do redakcji: a.duda@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Piotr Kurzydlak, Tomasz Kałużyński, Kinga Zawodzińska - Bukowiec
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2019