joombig banner rotation images

Menu

 

1 stycznia 2019 roku użytkownicy wieczyści stali się właścicielami gruntu z automatu1 stycznia 2019 roku użytkownicy wieczyści gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe z automatu stali się właścicielami gruntu

 

60 procent – tyle w Bełchatowie wynosi bonifikata uwłaszczeniowa. Przekształcenie wieczystego użytkowania gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności jest odpłatne. By skorzystać z sześćdziesięcioprocentowego upustu, należy do końca 2019 roku jednorazowo wpłacić całą opłatę przekształceniową za 20 lat.

 


Przekształcenie użytkowania wieczystego we własność nastąpiło z mocy prawa. Zgodnie z ustawą, przez 20 lat co roku (zawsze do końca marca) współużytkownicy wieczyści będą płacić tzw. opłatę przekształceniową. Jej wysokość jest równa wysokości opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, która obowiązywałaby w dniu przekształcenia, czyli 1 stycznia 2019 r. Właściciele mieszkań i domów na takim przekształceniu użytkowania wieczystego mogą dużo zyskać, m.in. dzięki bonifikacie.


W Bełchatowie upust wynosi 60 procent. Jak wyliczyć bonifikatę? Dawną opłatę za użytkowanie wieczyste należy pomnożyć przez 20 i przez 0,4. Dla przykładu: jeśli dotychczasowa opłata z tytułu użytkowania za mieszkanie w bloku wynosiła 50 zł, wówczas przez 20 lat użytkownik zapłaci 1000 zł. Przy wpłacie jednorazowej – oszczędności wyniosą 600 zł i na rzecz miasta Bełchatowa trzeba będzie zapłacić jedynie 400 zł.

 

Najpóźniej w ciągu roku od przekształcenie prawa użytkowania (tj. do końca 2019 roku) na adres, który współużytkownicy wieczyści wskazali w ewidencji gruntów i budynków wysłane zostaną stosowne zaświadczenia. Identyczne zaświadczenie urzędnicy wyślą w ciągu 14 dni od wystawienia dokumentu do odpowiedniego sądu rejonowego, ten zaś dokona niezbędnych wpisów w księgach wieczystych.


Osoby, które chcą skorzystać z bonifikaty, już teraz mogą wpłacać jednorazową opłatę uwłaszczeniową w kasie Urzędu Miasta przy ul. Kościuszki 1 lub na konto bankowe magistratu. Więcej informacji udzielają pracownicy Wydziału Geodezji i Architektury pod nr te. 44 733 51 78.


Uwłaszczenie w Bełchatowie


Od 1998 roku miasto systematycznie, zgodnie z wpływem wniosków użytkowników wieczystych, przekształca własność gruntów. Obecnie, po 20 latach tych działań, w Bełchatowie nieprzekształconych zostało 70 nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej i 35 budynków wielorodzinnych.

 

AP

Aktualności

 

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Kontakt do redakcji: a.duda@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Piotr Kurzydlak, Tomasz Kałużyński, Kinga Zawodzińska - Bukowiec
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2019