joombig banner rotation images

Menu

 

W ubiegłym roku kurs "Magazynier z uprawnieniami na wózek widłowy" w naszym mieście ukończyło 3 uczestnikówW 2018 roku kurs "Magazynier z uprawnieniami na wózek widłowy" w naszym mieście ukończyło 3 uczestników


Płatne kursy i 3-miesięczne staże zawodowe, zajęcia ze stylistą, ubezpieczenie, bezpłatne badania lekarskie – to tylko niektóre zalety unijnego projektu „Od szkolenia do zatrudnienia - YEI”, przeprowadzanego w województwie łódzkim już po raz kolejny. Jeśli nie uczysz się, nie pracujesz i nie szkolisz, a przy tym jesteś w wieku 18-24 lata, do 28 marca masz czas, by zgłosić się do projektu.

 

 Ruszył nabór do tegorocznej edycji unijnego programu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Od szkolenia do zatrudnienia - YEI”. Organizatorem programu są Ochotnicze Hufce Pracy, które w ramach „Gwarancji dla Młodzieży” nie tylko pomagają uczestnikom szkolenia zdobyć wiedzę teoretyczną, ale również doskonalić nabywane umiejętności w praktyce. Celem nadrzędnym, jaki stawiają przed sobą pomysłodawcy i realizatorzy, jest zwiększenie szans młodych ludzi na znalezienie zatrudnienia na lokalnym rynku pracy.Do projektu zgłosić się może każdy, kto znajduje się w tzw. grupie NEET, czyli osoby w wieku 18-24 lata, nieuczące i nieszkolące się, a przede wszystkim niepracujące, mające trudności zarówno w znalezieniu pracy, jak i podnoszeniu zawodowych kwalifikacji.


Udział w projekcie gwarantuje zdobycie doświadczenia zawodowego, a to choćby za sprawą takich form wsparcia, jak: płatne kursy i 3-miesięczne staże zawodowe. W 2018 roku w ramach programu szkolono m.in. na kucharza, kelnera, barmana i baristę, przygotowywano do pracy księgowej i kadrowej, a także do zadań magazyniera z uprawnieniami UDT na wózek widłowy.Ważnym elementem projektu „Od szkolenia do zatrudnienia - YEI” są zajęcia, w trakcie których uczestnicy rozmawiają indywidualnie lub w grupach z doradcą zawodowym i pośrednikiem pracy. Z kolei podczas spotkań motywacyjno-doradczych kursanci otrzymują wsparcie psychologa, biorą udział w grupowych treningach i warsztatach. Dużym zainteresowaniem cieszą się też zajęcia z kreowania wizerunku. Metamorfoza uczestników odbywa się pod okiem doświadczonego stylisty.Każdy uczestnik projektu może ponadto skorzystać z: bezpłatnego wyżywienia, zwrotu kosztów dojazdu na zajęcia, bezpłatnych badań lekarskich (wymaganych przy zatrudnieniu w konkretnej branży), ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków czy refundacji opieki nad dzieckiem.Zainteresowani udziałem w projekcie powinni zgłosić się do 28 marca do bełchatowskiej siedziby Młodzieżowego Centrum Kariery OHP, przy ul. Czaplinieckiej 19a, pokój 121. Więcej informacji uzyskać można pod nr tel. 507 734 327 lub na stronie internetowej www.lodzka.ohp.pl


KZB

Fot. A. Kępińska/OHP Łódź

 

Dużym zainteresowaniem cieszył się kurs z księgowości komputerowej z obsługą kasy fiskalnej, kadrami i płacamiZainteresowaniem cieszył się kurs z księgowości komputerowej z obsługą kasy fiskalnej, kadrami i płacami

 

 

Aktualności

 

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Kontakt do redakcji: a.duda@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Piotr Kurzydlak, Tomasz Kałużyński, Kinga Zawodzińska - Bukowiec
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2019