joombig banner rotation images

Menu

Płatnicy mogą składać wniosek o zwrot nadpłaconych składekPłatnicy mogą składać wniosek o zwrot nadpłaconych składek

 

135 mln zł – nadpłaty na taką kwotę widnieją na kontach ponad 100 tys. Płatników składek ZUS w województwie łódzkim. Pieniądze można zaliczyć na poczet przyszłych składek lub odebrać. Na złożenie wniosku o wypłatę nadpłaty przedsiębiorcy mają 5 lat. Warto pilnować tego terminu, żeby się nie przedawnił.

 


Przedsiębiorcy opłacają za siebie i za każdą zatrudnioną osobę składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. Jeżeli wpływają w większej niż deklarowana przez płatnika wysokości, na jego koncie powstaje nadpłata. Warto w tym miejscu podkreślić, że Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie ma obowiązku informowania od raz o takiej sytuacji. Z reguły nadpłata zaliczana jest na poczet bieżących lub zaległych składek, a w przypadku ich braku – na poczet przyszłych zobowiązań. Suma nienależnie opłaconych składek może zostać zwrócona dopiero na wniosek podatnika.

 


WAŻNE

 


Nie każda kwota zostanie przez ZUS zwrócona. Zakład informuje przedsiębiorcę o nadwyżce tylko wtedy, gdy jest wyższa od kosztów upomnienia. Kwota ta musi przekraczać czterokrotność opłaty pobieranej przez Pocztę Polską za polecenie przesyłki listowej. Niższa suma nie zostanie oddana.

 


W sytuacji, w której na koncie widnieją nadpłaty (w sumie na kwotę 135 mln zł) w województwie łódzkim jest 105 tys. przedsiębiorców. Warto upewnić się jakie jest saldo na koncie ZUS nawet, gdy działalność została już zamknięta - na 16 tys. nieaktywnych kontach płatników składek w województwie łódzkim znajduje się 5 mln 250 tys. zł nadpłat.

 


W województwie łódzkim mamy 89 tys. aktywnych kont płatników składek i na nich -129,5 mln zł nadpłat. Ci, którzy je posiadają mogą zmniejszyć swoje przyszłe płatności o kwotę widniejącą na koncie jako nadpłata. W przypadku osób, które zamierzają zakończyć prowadzenie działalności, najlepiej wystąpić z wnioskiem o zwrot nadpłaty.Jeśli chodzi o konta nieaktywne, w Łódzkiem mamy takich ponad 16 tys., na których figuruje 5,25 mln zł nadpłaty. Jeżeli przedsiębiorca zakończył już prowadzenie własnego biznesu i nie ma pewności z jakim saldem w ZUS zakończył działalność, może odwiedzić placówkę Zakładu lub wejść na swój profil na Platformie Usług Elektronicznych i tam sprawdzić czy ma nadpłatę.Zakład zwraca nadpłatę składek, o którą wnioskuje płatnik w ciągu 30 dni od złożenia wniosku. Z wnioskiem o zwrot nie warto zwlekać, gdyż po 5 latach od dnia wpłaty lub otrzymania zawiadomienia z ZUS nadpłata się przedawnia i może przepaść. – zauważa Monika Kiełczyńska, Regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa łódzkiego.Wniosek o zwrot nadpłatyAby środki zostały oddane, w pierwszej kolejności należy złożyć korekty deklaracji rozliczeniowych, w których zostały wykazane nieprawidłowe wartości składek. Wniosek o zwrot nienależnie opłaconych składek ZUS możemy napisać samodzielnie lub skorzystać z gotowego wzoru zawartego na druku ZUS-EZS. Bez złożenia wniosku ZUS nie podejmie decyzji o zwrocie, a jedynie zaliczy nadpłatę na poczet przyszłych zobowiązań.Wniosek o zwrot nienależnie opłaconych składek ZUS powinien zawierać:

  • dane płatnika,
  • dane ZUS-u, do którego jest wysyłany wniosek,
  • datę złożenia wniosku,
  • okresy, za które nienależnie opłacono składki,
  • powód powstania nadpłaty,
  • sposób zwrotu kwoty (na adres lub na rachunek).Wniosek można złożyć osobiście we właściwej ze względu na miejsce prowadzenia działalności jednostce ZUS lub za pośrednictwem poczty. Można go również wypełnić i wysłać za pomocą Elektronicznego Urzędu Podawczego (EUP), co ważne do takiej formy złożenia wniosku nie jest wymagany podpis elektroniczny. Aby złożyć wniosek o zwrot nadpłaty przez Internet, wystarczy mieć tzw. profil zaufany ePUAP, który jest alternatywnym do e-podpisu sposobem potwierdzania tożsamości w elektronicznych kontaktach z administracją publiczną. W przeciwieństwie do certyfikatów kwalifikowanych (podpisów elektronicznych), utworzenie własnego profilu zaufanego jest całkowicie bezpłatne.

 

AP/ZUS

Aktualności

 

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Kontakt do redakcji: a.duda@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Piotr Kurzydlak, Tomasz Kałużyński, Kinga Zawodzińska - Bukowiec
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2019