joombig banner rotation images

Menu

Spotkanie było okazją do zdobycia niezbędnej wiedzy o funduszach unijnych i ich pozyskiwaniunaszych oczach.Spotkanie było okazją do zdobycia niezbędnej wiedzy o funduszach unijnych i ich pozyskiwaniu

 

Ponad 100 osób zainteresowanych funduszami unijnymi spotkało się w Miejskim Centrum Kultury, gdzie fachowcy z urzędu marszałkowskiego omówili, jakie projekty mają największe szanse na zdobycie dofinansowania. Po każdym z trzech paneli tematycznych do dyspozycji uczestników byli specjaliści, którzy odpowiadali na każde pytanie dotyczące m.in. harmonogramu konkursów i tego, w jaki sposób aplikować o środku zewnętrzne.

 

Udział w spotkaniu zorganizowanym przez Mariolę Czechowską, prezydenta Bełchatowa i marszałka województwa łódzkiego, udział wzięli zaproszeni przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego i podległych im placówek, organizacji pozarządowych, szkół, przedszkoli, służb mundurowych oraz placówek medycznych. Obecni byli także lokalni przedsiębiorcy, którzy myślą o pozyskaniu dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego.


- Myślę, że wszyscy: samorządowcy, prezesi, dyrektorzy zdajemy sobie sprawę z tego, że nasze budżety nie są z gumy a zadań do realizacji jest ogromna ilość. Gdyby nie środki zewnętrzne pewnie wielu pomysłów służących naszym mieszkańcom nie udałoby się zrealizować. Życzę Państwu skutecznego pozyskiwania środków zewnętrznych – powiedziała prezydent Mariola Czechowska. Prezydent przypomniała także, jakie ważne dla mieszkańców inwestycje realizowane są przy udziale unijnych funduszy. - W ostatnich miesiącach zrealizowaliśmy kilka takich projektów. Odnowiliśmy i zrewitalizowaliśmy Plac Wolności, w naszym mieście powstały trzy szlaki edukacyjno-turystyczne, w tym momencie zabieramy się za remont dziesięciu miejskich kamienic, a niebawem do miasta przyjedzie sześć nowych niskoemisyjnych autobusów.


Głównym celem, jaki przed sobą postawili przedstawiciele urzędu marszałkowskiego, było przekazanie szerokiej wiedzy na temat tego, w jaki sposób działa RPO WŁ, w jaki sposób rozliczane są środki i w jaki sposób o nie aplikować. - Fundusze unijne mogą wpłynąć na rozwój Bełchatowa. Pamiętajmy, że rozwój prywatnych firm oznacza rozwój miast, szczególnie tych położonych nieco dalej od centrum województwa. Zawsze podkreślam, że właśnie w tych miejscowościach zaczyna się nasze województwo. Jestem przekonany, że pozyskane fundusze będą służyć szybszemu rozwojowi samorządów i lokalnych firm, a przez to dobru wszystkich mieszkańców – tłumaczył obecny na spotkaniu Grzegorz Wojciechowski, wicemarszałek województwa łódzkiego. W załączniku poniżej dostępna jest prezentacja zawierająca informacje na temat możliwości pozyskania dotacji unijnych, jakie przekazane zostały uczestnikom spotkania.


Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 jest jednym z głównych narzędzi realizacji polityki rozwoju województwa w latach 2014-2020 finansowanym z funduszy UE. Najważniejszym celem RPO WŁ 2014-2020 jest zwiększanie konkurencyjności regionu oraz poprawa jakości życia jego mieszkańców, m.in. poprzez wykorzystanie istniejących potencjałów i niwelowanie barier rozwojowych. Do głównych obszarów wspieranych przez program regionalny są: działalność badawczo-rozwojowa, wsparcie dla przedsiębiorstw z sektora MŚP, energetyka (w tym odnawialne źródła energii), efektywność energetyczna, transport, ochrona środowiska, rewitalizacja, zatrudnienie, włączenie społeczne oraz edukacja. Szczegółowy harmonogram RPO znajduje się w załączniku poniżej.

AP

 

Prezydent Bełchatowa Mariola Czechowska skutecznie wykorzystuje potencjał funduszy europejskichPrezydent Bełchatowa Mariola Czechowska skutecznie wykorzystuje potencjał funduszy europejskich

 

Wicemarszałek Grzegorz Wojciechowski podkreśla, że środki unijne są motorem rozwoju miastWicemarszałek Grzegorz Wojciechowski podkreśla, że środki unijne są motorem rozwoju miast

 

Spotkanie podzielone było na trzy panele, podczas których uczestnicy poznali zasady ubiegania się o środku z RPOSpotkanie podzielone było na trzy panele, podczas których uczestnicy poznali zasady ubiegania się o środku z RPO

 

W trakcie indywidualnych konsultacji na pytania uczestników odpowiadali specjaliści z urzędu marszałkowskiegoW trakcie indywidualnych konsultacji na pytania uczestników odpowiadali specjaliści z urzędu marszałkowskiego

 

Aktualności

 

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Kontakt do redakcji: a.duda@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Piotr Kurzydlak, Tomasz Kałużyński, Kinga Zawodzińska - Bukowiec
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2019