joombig banner rotation images

Menu

Dzięki otrzymanej informacji przedsiębiorcy mogli zweryfikować podane saldo ze swoimi księgamiDzięki otrzymanej informacji przedsiębiorcy mogli zweryfikować podane saldo ze swoimi księgami

 

Saldo na zero, zadłużenie a może nadpłata? Przedsiębiorcy dowiedzą się tego od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, który wyśle 2,5 mln informacji o rozliczeniu wpłat do ZUS w 2018 roku. W województwie korespondencję otrzyma co najmniej 230 tys. płatników składek.

 


Zakład Ubezpieczeń Społecznych poinformuje płatników o tym, w jaki sposób rozliczył wpłacone przez nich składki. Jak informuje Monika Kiełczyńska, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa łódzkiego, każdy z tych listów to obraz rozliczeń na koniec grudnia 2018 roku. - Chcemy, aby płatnicy mogli zweryfikować swoje konta, zobaczyć jak prowadzone są rozliczenia i mogli porównać saldo ze swoimi księgami. Na tej podstawie będą mogli podejmować odpowiednie działania – wyjaśnia rzecznik.

 


Przygotowane przez zakład pismo ma charakter informacyjny, dlatego warto je uważnie przeczytać i przeanalizować. Płatnicy dowiedzą się, czy pokryte zostały bieżące należności, czy też w pierwszej kolejności pokrywane były zaległości w opłatach oraz czy na ich koncie występuje nawet groszowa nadpłata czy zaległość. - Będą mogli na bieżąco wyrównać brakujące wpłaty lub złożyć wniosek o rozłożenie zaległości na raty, bądź wręcz przeciwnie, w przypadku nadpłaty będą mogli przeznaczyć powstałą nadpłatę na pokrycie bieżących wpłat, albo gdy nadpłata jest znacząca, zawnioskować o jej zwrot – dodaje Monika Kiełczyńska.

 


Korespondencję od ZUS w województwie łódzkim otrzyma ok. 230 tys. przedsiębiorców: z terenu działania I Oddziału ZUS w Łodzi – listy otrzyma co najmniej 72,2 tys. płatników, II Oddziału ZUS w Łodzi – 67 tys. i Oddziału ZUS w Tomaszowie Mazowieckim – 89,3 tys. płatników. Akcja informacyjna wynika ze zmiany zasad opłacania i rozliczania składek. Od 1 stycznia 2018 r. przedsiębiorcy tworzą tylko jeden przelew, z którego regulowane są wszystkie ubezpieczenia i fundusze, tj. ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz Fundusz Emerytur Pomostowych. Każda wpłata jest rozliczana począwszy od pokrycia najstarszych zaległości na koncie płatnika składek.

 


Informacja o saldzie rozliczenia konta płatnika składek jest dostępna także na Platformie Usług Elektronicznych (www.pue.zus.pl). Płatnik może sprawdzić saldo na ostatni dzień miesiąca albo na wskazany przez siebie dzień. Płatnik może zobaczyć także za jakie miesiące występuje nadpłata a za jakie zaległość. Przedsiębiorcy mogą wyjaśnić ewentualne wątpliwości co do stanu rozliczenia w placówkach ZUS.

 

AP/ZUS

Aktualności

 

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Kontakt do redakcji: a.duda@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Piotr Kurzydlak, Tomasz Kałużyński, Kinga Zawodzińska - Bukowiec
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2020