joombig banner rotation images

Menu

 

Miejscy radni będa rozmowiać m.in. o nazwie dla ronada i sprawach oświatowych Miejscy radni będa rozmowiać m.in. o nazwie dla ronada i sprawach oświatowych

 

O tym jaką nazwę będzie nosić rondo u zbiegu ulic: Wojska Polskiego, Armii Krajowej i al. Wyszyńskiego zdecydują miejscy radni podczas najbliższej sesji 28 lutego. Obrady tradycyjnie odbędą się w Sali Herbowej magistratu, początek o godz. 10.

 

 

Imieniem Strzelców Poleskich lub gen. Józefa Dowbor-Muśnickiego może być nazwane niedawno wybudowane rondo na skrzyżowaniu ulic: Wojska Polskiego, Armii Krajowej i al. Wyszyńskiego. Pierwszą propozycję zgłosiło Stowarzyszenie Grupa Rekonstrukcji Historycznej 84 Pułku Strzelców Poleskich, które uważa, że byłby to dobry sposób na uhonorowanie polskich żołnierzy i przypomnienie bohaterskiej obrony Bełchatowa we wrześniu 1939 roku właśnie z ich udziałem. Stowarzyszenie Społeczna Inicjatywa Patriotyczna Razem zaproponowało natomiast imię gen. Józefa Dowbor-Muśnickiego, który należał do grona wybitnych przywódców wojskowych w odradzającej się po zaborach Polsce. Nazwa nawiązywałaby również do pozostałych bełchatowskich rond, które nazwane są imieniem innych generałów wojska polskiego.

 

Podczas lutowej sesji radni zajmą się także obywatelską inicjatywą uchwałodawczą. To znaczy ustalą zasady tworzenia komitetów, formalne wymogi, jakimi muszą odpowiadać składane projekty czy reguły promocji tych inicjatyw. Dzięki temu bełchatowianie będą mogli zgłaszać pod obrady własne projekty uchwał.

 

Rada Miejska będzie również rozmawiać o programie dotyczącym gospodarowania mieszkaniowym zasobem miasta, udzielaniu i rozliczaniu dotacji udzielanych z miejskiego budżetu, warunkach i zasadach korzystania z przystanków komunikacyjnych. W porządku obrad znalazły się też dwa projekty uchwał dotyczące spraw oświatowych. Mowa o ustaleniu obowiązkowego wymiaru godzin dla nauczycieli pracującymi z dziećmi 6-letnimi i młodszymi, a także zatwierdzeniu planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli.

 

Przed rozpoczęciem sesji blisko 50 młodych utalentowanych bełchatowian odbierze certyfikaty stypendialne. Wśród wyróżnionych przez prezydent Mariolę Czechowską znalazło się 23 sportowców, m.in. siatkarze, lekkoatleci, trenujący taekwon-do czy kickboxing. Miasto nagrodzi także 26 artystów – plastyków, muzyków, tancerzy i tancerzy na wózkach. Do stypendystów powędruje w sumie ponad 111 tys. zł.

 

AD-A

Aktualności

 

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Kontakt do redakcji: a.duda@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Piotr Kurzydlak, Tomasz Kałużyński, Kinga Zawodzińska - Bukowiec
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2019