joombig banner rotation images

Menu

 

 

 Rak piersi to jeden z najczęściej występujących nowotworów wśród kobiet.Rak piersi to jeden z najczęściej występujących nowotworów wśród kobiet. Bądź czujna, badaj się regularnie.

 

Jest szybkie, bezbolesne i bezpłatne, a do tego nie wymaga skierowania lekarskiego. O czym mowa? O badaniu mammograficznym, które kobietom urodzonym w latach 1950-1969 pomoże sprawdzić, czy w ich organizmie nie dzieje się nic niepokojącego. Mammobus dotrze do Bełchatowa 1 marca. Wystarczy się zapisać.

 

 

Bełchatowianki w wieku 50-69 lat już w piątek, 1 marca, będą miały możliwość wykonania bezpłatnej mammografii. Mammobus w godz. 8-15 stacjonować będzie przy ul. Budryka 69 (parking przy hipermarkecie).


Badanie mammograficzne to nieinwazyjna, bezbolesna i efektywna metoda wykorzystywana do wykrywania raka piersi, oceny mikrozwapnień oraz drobnych zmian w piersiach. Akcja, prowadzana przez mobilną pracownię mammograficzną LUX MED., ma charakter prozdrowotny, a odbywa się w ramach finansowanego przez Narodowy Fundusz Zdrowia Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi. Nadzór nad programem prowadzi Ministerstwo Zdrowia.


Komu przysługuje bezpłatna mammografia?

Badania te dedykowane są przede wszystkim kobietom z roczników 1950-69, które są ubezpieczone, nie leczą się obecnie z powodu raka piersi, a do tego przez dwa ostatnie lata nie brały udziału w programie. Mammobus powinny odwiedzić też panie, które w roku poprzedzającym otrzymały pisemne wskazanie do powtórzenia badania po 12 miesiącach.


Przed badaniem

By wykonać mammografię, nie jest potrzebne skierowanie od lekarza. Dobrze jednak byłoby, gdyby bełchatowianki, które chcą poddać się badaniu piersi, wcześniej się zarejestrowały. Nie będą musiały wtedy stać w kolejce, ponieważ zostanie im wyznaczona konkretna godzina. Chęć udziału można zgłosić, dzwoniąc pod nr tel. 58 666 24 44 albo internetowo przez stronę: http://www.mammo.pl/formularz.
Przy rejestracji telefonicznej panie będą proszone o podanie numeru PESEL. Na jego podstawie przeprowadzona zostanie weryfikacja uprawnień do badania.


W dniu badania nie zaleca się stosowania na ciało dezodorantów, kremów, balsamów, talków.


Wizyta w mammobusie

Badanie jest szybkie i całkowicie bezpieczne, a co najważniejsze wielu kobietom uratowało życie. Trwa zaledwie kilka minut. Zdjęcia rentgenowskie (po dwa każdej piersi) wykonywane są w technice obrazowania cyfrowego. Następnie ocenia je dwóch niezależnych radiologów. W razie jakichkolwiek wątpliwości o konsultację proszony jest jeszcze jeden specjalista. Paniom, u których zaistnieje konieczność wykonania badań uzupełniających, udzielone zostaną wskazówki, co robić i gdzie się dalej udać.


Pacjentki wykonujące mammografię po raz kolejny mogą, a nawet powinny, zabrać ze sobą wyniki z poprzednich badań. Pozwoli to na ocenę porównawczą, a tym samym dokładniejszy opis obecnego badania. Wszystkie panie uczestniczące w badaniu otrzymają drobny upominek.

 

Profilaktyka raka piersi

Każdego roku z powodu raka piersi w Polsce umiera kilkanaście tysięcy kobiet w różnym wieku. O chorobie dowiadują się najczęściej za późno. Rak nie boli, w początkowym stadium nie daje żadnych niepokojących objawów, nie wpływa na złe samopoczucie. A jak pokazują badania, wcześnie wykryta choroba nowotworowa to większe szanse na całkowite wyleczenie. Dlatego tak ważne jest regularne kontrolowanie stanu zdrowia. Badania, takie jak mammografia, pozwalają ocenić, czy w organizmie nie zachodzą niebezpieczne zmiany chorobowe. Współczesne mammografy cyfrowe wykrywają kilkumilimetrowe zmiany, a ich czułość w przypadku raka piersi wynosi 80-95 procent. Warto też pamiętać, że dobry wynik poprzedniej mammografii nie zwalnia nas z obowiązku kolejnych kontroli. Takie badania profilaktyczne należy co jakiś czas powtórzyć. Zaleca się, by kobiety po 40 roku życia na kontrolną mammografię stawiały się co dwa lata, a gdy skończą 50 lat - co rok. Nie wolno też zapominać, że w profilaktyce raka piersi ważne jest systematyczne samobadanie.

KZB

 

1 marca do Belchatowa przyjedzie mammobus.

 

 

 

1 marca przy u. Budryka 69 zaparkuje mobilna pracowna mammograficzna.1 marca na parkingu przy u. Budryka 69 zaparkuje mobilna pracowna mammograficzna.

Aktualności

 

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Kontakt do redakcji: a.duda@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Piotr Kurzydlak, Tomasz Kałużyński, Kinga Zawodzińska - Bukowiec
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2019